Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ2162

Datum uitspraak2009-06-11
Datum gepubliceerd2009-07-09
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank 's-Hertogenbosch
Zaaknummers621082
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Herstelvonnis met betrekking tot het vonnis met LJN BI6953. Herstel van een kennelijke schrijffout waarbij abusievelijk een cijfer aan de grondslag voor de suppletieregeling was toegevoegd.


Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH Sector Kanton, locatie Eindhoven Zaaknummer :621082 Rolnummer :09-4040 Uitspraak :11 juni 2009 In de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansp[ged[eiser]jkheid [de BV]. gevestigd te Eindhoven gemachtigde: mr. M. Ambags t e g e n : [ge[gedaagde] wonende te Eindhoven gemachtgde: mr. A.F.R. Avis 1. De procedure Bij brief, die door de rechtbank is ontvangen op 19 mei 2009, is door de gemachtigde van eiseres om herstel verzocht van een kennelijke schrijffout in het door de kantonrechter tussen partijen gewezen vonnis van 4 juni 2009. De gemachtigde van gedaagde heeft op 10 juni 2009 telefonisch laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verzoek tot verbetering. 2. De beoordeling De kantonrechter stelt vast dat juist is dat in het vonnis van 4 juni 2009 sprake is van een kennelijke schrijffout, die zich op de voet artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering leent voor eenvoudig herstel. Gedaagde heeft tegen het verzoek tot verbetering geen bezwaren ingebracht. De kantonrechter oordeelt dat tot verbetering van het vonnis van 4 juni 2009 moet worden overgegaan. Dit leidt tot de navolgende beslissing. 3. De beslissing De kantonrechter: bepaalt dat de navolgende zin, die is opgenomen op pagina 2, 3e alinea onder Het geschil van voornoemd vonnis: “ [eiser] vraagt de kantonrechter de financiële grondslag van voor de suppletieregeling te bepalen op € 1.2067,12 per maand.” als volgt dient te worden verbeterd: “[eiser] vraagt de kantonrechter de financiële grondslag van voor de suppletieregeling te bepalen op € 1.207,12 per maand” bepaalt dat de navolgende zin, die is opgenomen op pagina 5, onder 12. van voornoemd vonnis: “De financiële grondslag voor de suppletieregeling is dan ook bij gebreke van overig relevant verweer van [gedaagde] € 1.2067,12 per maand bruto.” als volgt dient te worden verbeterd: “De financiële grondslag voor de suppletieregeling is dan ook bij gebreke van overig relevant verweer van [gedaagde] € 1.207,12 per maand bruto.” bepaalt dat de navolgende zin, die is opgenomen op pagina 5, onder Beslissing van voornoemd vonnis: “verklaart voor recht dat de financiële grondslag voor de suppletieregeling € 1.2067,12 per maand bruto bedraagt;” als volgt dient te worden verbeterd: “verklaart voor recht dat de financiële grondslag voor de suppletieregeling € 1.207,12 per maand bruto bedraagt;” bepaalt dat deze verbeteringen onder vermelding van de datum van heden wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 4 juni 2009. Aldus gewezen door mr. C.J. Harts, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van bovengenoemde datum, in tegenwoordigheid van de griffier. Zaaknummer: 621082 vonnis