Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ6869

Datum uitspraak2009-09-03
Datum gepubliceerd2009-09-07
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers24-002648-07
Statusgepubliceerd


Indicatie

De minderjarige verdachte wordt ter zake van het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen en het plegen van een fietsendiefstal veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie van een maand en een werkstraf van 40 uren. Korting toegepast vanwege undue delay. Het beroep op noodweer-exces wordt verworpen.


Uitspraak

Parketnummer: 24-002648-07 Parketnummers eerste aanleg: 07-610006-07, 07-610042-07 en 07-614369-07 Parketnummer tul: 06-460191-06 Arrest van 3 september 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 19 oktober 2007 in de oorspronkelijk onder de parketnummers 07-610006-07, 07-610042-07 en 07-614369-07 afzonderlijk aangebrachte, maar ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegde strafzaken, hierna te noemen respectievelijk zaak A, zaak B en zaak C tegen: [verdachte], geboren op [1991] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres], verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. R.W.A. Offermanns, advocaat te Zeewolde. Het vonnis waarvan beroep De kinderrechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis, in de gevoegde zaken, wegens misdrijven veroordeeld tot straffen en maatregelen en heeft op de vorderingen van de benadeelde partijen en op een vordering tot tenuitvoerlegging beslist, zoals in dat vonnis omschreven. Gebruik van het rechtsmiddel De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 19 oktober 2007. De vordering van de advocaat-generaal De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het in zaak A subsidiair, in zaak B onder 1 primair, 2 primair en 3 primair en in zaak C ten laste gelegde zal veroordelen tot een voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van één maand, met een proeftijd van 2 jaren. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de vordering tot tenuitvoerlegging zal worden toegewezen, dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] zal worden toegewezen tot een bedrag van € 250,-, hoofdelijk, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel, en dat de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 2] en [benadeelde 3] elk zullen worden toegewezen tot een bedrag van € 300,-, eveneens hoofdelijk en met toepassing van de schade-vergoedingsmaatregel. De beslissing op het hoger beroep Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen. Tenlastelegging Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: Zaak A: hij op op omstreeks 20 januari 2007 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [benadeelde 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet - meermalen, in ieder geval eenmaal (met kracht) die [benadeelde 1] tegen de borst, in ieder geval tegen het lichaam, heeft/hebben geduwd waardoor die [benadeelde 1] - meermalen, in ieder geval eenmaal (met kracht) op/tegen het hoofd en/of het (boven)been en/of in de schaamstreek, in ieder geval op/tegen het lichaam van die [benadeelde 1] heeft/hebben geschopt en/of getrapt (terwijl die [benadeelde 1] op de grond lag), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op op omstreeks 20 januari 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de [straat 1] en/of de/het [straat 2], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in verening geweld heeft gepleegd tegen [benadeelde 1], welk geweld bestond uit - het meermalen, in ieder geval eenmaal met kracht duwen tegen de borst, in ieder geval tegen het lichaam van die [benadeelde 1] waardoor die [benadeelde 1] ten val is gekomen en/of (daarbij) op zijn hoofd is gevallen en/of - het meermalen (met kracht) schoppen en/of trappen op/tegen het hoofd en/of het (boven)been en/of in de schaamstreek, in ieder geval op/tegen het lichaam van die [benadeelde 1] (terwijl die [benadeelde 1] op de grond lag) waarbij hij, verdachte, meermalen, in ieder geval eenmaal (met kracht) heeft geschopt en/of getrapt op/tegen het hoofd en/of het (boven)been en/of in de schaamstreek, in ieder geval op/tegen het lichaam van die [benadeelde 1] (terwijl die [benadeelde 1] op de grond lag) en welk door hem, verdachte, gepleegd geweld enig lichamelijk letsel (hoofdpijn en/of een scheur(tje) in de lip en/of (een) schaafplek(ken) op de hand(en) en/of de ellebo(o)g(en) en/of een blauwe plek op het (linker) bovenbeen) voor die [benadeelde 1] ten gevolge heeft gehad; Zaak B: 1. hij op of omstreeks 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de [straat 3], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen de poort en/of schuur van de woning gelegen aan de [adres 2], welk geweld bestond uit het met (een) spuitbus(sen) spuiten van verf (graffiti) op die poort en/of schuur, waarbij hij, verdachte, opzettelijk die poort en/of schuur heeft vernield; althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechterlijk de poort en/of schuur van de woning gelegen aan de [adres 2], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door met (een) spuitbus(sen) verf (graffiti) op die poort en/of schuur te spuiten; 2. hij op of omstreeks 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de [straat 3], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen de schutting en/of deur van de woning gelegen aan de [adres 3], welk geweld bestond uit het met (een) spuitbus(sen) spuiten van verf (graffiti met onder andere de volgende tekst(en): Fuck en/of SSS) op die schutting en/of deur, waarbij hij, verdachte, opzettelijk die schutting en/of deur heeft vernield; althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechterlijk de schutting en/of deur van de woning gelegen aan de [adres 3], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door met (een) spuitbus(sen) verf (graffiti met onder andere de volgende tekst(en): Fuck en/of SSS) op die schutting en/of deur te spuiten; 3. hij op of omstreeks 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de [straat 4], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen de schutting(en) en/of sch(u)ur(en) van de woning(en) gelegen aan de [adres 4] en/of [adres 5] en/of [adres 6], welk geweld bestond uit het met (een) spuitbus(sen) spuiten van verf (graffiti) op die schutting(en) en sch(u)u(ren), waarbij hij, verdachte, opzettelijk die schutting(en) en/of sch(u)u(ren) heeft vernield; althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechterlijk de schutting(en) en/of sch(u)u(ren) van de woning(en) gelegen aan de [adres 4] en/of [adres 5] en/of [adres 6], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door met (een) spuitbus(sen) verf (graffiti) op die schutting(en) en/of sch(u)u(ren) te spuiten; Zaak C: hij op of omstreeks 29 juni 2007 in de gemeente [gemeente] met het oogmerk van weder-rechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fiets, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte. Vrijspraak Het hof acht niet bewezen hetgeen in zaak A primair aan verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken. Bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in zaak A subsidiair, in zaak B onder 1 primair, 2 primair en 3 primair en in zaak C ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: Zaak A: hij op 20 januari 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander, op de openbare weg, [straat 2], openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [benadeelde 1], welk geweld bestond uit - het meermalen met kracht duwen tegen de borst van die [benadeelde 1] waardoor die [benadeelde 1] ten val is gekomen en daarbij op zijn hoofd is gevallen en - het meermalen met kracht schoppen tegen het bovenbeen van die [benadeelde 1] terwijl die [benadeelde 1] op de grond lag en welk door hem, verdachte, gepleegd geweld enig lichamelijk letsel (een scheurtje in de lip en schaafplekken op de handen en de ellebogen en een blauwe plek op het linker bovenbeen) voor die [benadeelde 1] ten gevolge heeft gehad; Zaak B: 1. hij op 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander, op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen de poort en/of schuur van de woning gelegen aan de [adres 2], welk geweld bestond uit het met een spuitbus spuiten van verf (graffiti) op die poort en/of schuur, waarbij hij, verdachte, opzettelijk die poort en/of schuur heeft vernield; 2. hij op 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander, op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen de schutting en deur van de woning gelegen aan de [adres 3], welk geweld bestond uit het met een spuitbus spuiten van verf (graffiti) op die schutting en deur, waarbij hij, verdachte, opzettelijk die schutting en deur heeft vernield; 3. hij op 29 maart 2007 in de gemeente [gemeente] met een ander, op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen de schuttingen en/of schuren van woningen gelegen aan de [straat 4], welk geweld bestond uit het met een spuitbus spuiten van verf (graffiti) op die schuttingen en schuren; Zaak C: hij op 29 juni 2007 in de gemeente [gemeente] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fiets, toebehorende aan [slachtoffer 2]. Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld in zaak A subsidiair, in zaak B onder 1 primair, 2 primair en 3 primair en in zaak C meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen. Kwalificatie Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven: in zaak A subsidiair: het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen; in zaak B, onder 1 primair, 2 primair en 3 primair, telkens: het openlijk in vereniging geweld plegen tegen goederen; in zaak C: diefstal. Strafbaarheid De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep ter zake van het in zaak A ten laste gelegde een beroep gedaan op noodweer-exces. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat verdachte weliswaar disproportioneel heeft gereageerd, maar dat deze reactie voortkwam uit gevoelens van angst en wellicht ook woede die veroorzaakt werden door het (onbetamelijke) gedrag van aangever. Verdachte dient derhalve volgens de raadsman te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Het hof overweegt hieromtrent het volgende. De verklaringen over wat er precies is gebeurd in de nacht van vrijdag 19 februari 2007 op zaterdag 20 februari 2007 in [gemeente] verschillen. Volgens aangever - een homoseksuele man van destijds 49 jaar oud - hebben verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte] - destijds beiden 15 jaar oud - contact met hem gezocht in café [cafénaam] en hebben zij met z'n drieën tot sluitingstijd met elkaar zitten praten. Toen verdachte en [medeverdachte] aanstalten maakten om naar huis te gaan, is aangever nog even blijven zitten. Een paar minuten later is ook aangever naar buiten gegaan om zich huiswaarts te begeven. Buiten trof hij verdachte en [medeverdachte] aan, die hem vroegen een stukje met hen op te lopen. Toen zij op de openbare weg [straat 2] waren aangekomen, werd hij door één van de jongens geduwd, waar-door hij ten val kwam. Vervolgens werd aangever - terwijl hij op de grond lag - meermalen geschopt. De verklaring van aangever wordt wat het eerste gedeelte betreft ondersteund door de verklaring van getuige [getuige 1], eigenaar van café [cafénaam]. Zij heeft verklaard dat zij aangever met verdachte en medeverdachte [medeverdachte] heeft zien praten in het café, dat de laatste twee op een gegeven moment naar buiten zijn gegaan, dat aangever vlak daarna ook naar buiten is gelopen en dat aangever, verdachte en medeverdachte [medeverdachte] vervolgens met z'n drieën zijn weggelopen. Verdachte en medeverdachte [medeverdachte] hebben verschillende verklaringen afgelegd over hetgeen de betreffende nacht is voorgevallen. Zij erkennen met aangever te hebben gesproken in café [cafénaam] en zelfs één of meer biertjes van hem te hebben aangenomen. Verder verklaren zij dat zij wisten dat aangever homoseksueel was. Over wat er is gebeurd nadat zij het café hebben verlaten, hebben zij echter wisselend verklaard. Zo heeft medeverdachte [medeverdachte] op 29 januari 2007 bij de politie verklaard dat hij en verdachte omstreeks 3:00 uur het café hebben verlaten en dat aangever hen op de fiets achterna is gekomen. Toen aangever hen had ingehaald, stapte hij van de fiets en begon hij tegen hen te praten. Hierop zijn [medeverdachte] en verdachte hard weggerend. Op het [straat 2] heeft [medeverdachte] aangever geduwd en hebben zowel verdachte als [medeverdachte] aangever geschopt. [medeverdachte] heeft verklaard dat hij aangever heeft geduwd omdat deze met gestrekte arm naar hem toe kwam en [medeverdachte] dacht dat aangever hem wilde betasten. In zijn verhoor op 30 januari 2007 heeft [medeverdachte] verklaard dat hij aangever heeft geduwd omdat deze hem in zijn kruis greep. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij en [medeverdachte] het café verlieten om naar huis te gaan en dat aangever met hen meeliep. Op een gegeven moment voelde verdachte dat aangever aan zijn kont zat. Hierop heeft medeverdachte [medeverdachte] aangever geduwd, waardoor aangever op de grond viel. Verdachte en [medeverdachte] zijn vervolgens doorgelopen, maar aangever volgde hen op de fiets. [medeverdachte] heeft aangever toen nogmaals een duw gegeven en verdachte heeft hem geschopt. Volgens verdachte schopte hij aangever omdat hij bang was dat aangever nogmaals aan hem zou zitten. Ter terechtzitting van de rechtbank en het hof heeft verdachte verklaard dat aangever niet buiten, maar in het toilet van het café aan zijn kont had gezeten. Nu zowel verdachte als medeverdachte [medeverdachte] niet consistent hebben verklaard omtrent de aanleiding van het door hen uitgeoefende geweld jegens aangever en hun verklaringen op dit punt ook onderling tegenstrijdig zijn, hecht het hof geen geloof aan deze verklaringen. Bij de beoordeling van het beroep op noodweer-exces zal het hof dan ook uitgaan van de door aangever geschetste gang van zaken, die erop neerkomt dat verdachte en zijn medeverdachte hem zonder concrete aanleiding hebben aangevallen. Het hof acht deze verklaring geloofwaardig, mede gelet op de verklaring van getuige [getuige 2] dat zij de betreffende avond in café [cafénaam] al snel de indruk had dat verdachte 'minder goede plannen' had met aangever. Het beroep op noodweer-exces wordt derhalve verworpen, omdat niet aannemelijk is geworden dat er sprake is geweest van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding in de zin van artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden ook voor het overige niet aanwezig geacht. Strafmotivering Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen. Verdachte heeft zich in de eerste helft van 2007 meermalen schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Het meest ernstige van deze feiten is de geweldpleging tegen aangever [benadeelde 1] in januari. Verdachte en zijn medeverdachte hebben zonder enige aanleiding een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van [benadeelde 1]. Voorts heeft verdachte zich in maart schuldig gemaakt aan geweldpleging tegen goederen door met een spuitbus graffiti op (onder meer) schuttingen te spuiten en heeft hij in juni een fiets gestolen. Door aldus te handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op het eigen-domsrecht van de verschillende aangevers en heeft hij een groot deel van hen financieel nadeel berokkend. Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 25 mei 2009, waaruit blijkt dat verdachte al eerder is veroordeeld voor (onder meer soortgelijke) strafbare feiten. Voorts blijkt hieruit dat verdachte nog in de proeftijd liep van een in juli 2006 voorwaardelijk opgelegde straf ter zake van het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen. Kennelijk heeft verdachte de aldus door de kinderrechter in de rechtbank Zutphen gegeven waar-schuwing niet ter harte genomen. Het hof neemt eveneens de omtrent verdachte op-gemaakte rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Groep in aanmerking. De ernst van de gepleegde feiten, in samenhang bezien met verdachtes justitiële verleden, rechtvaardigen in beginsel de oplegging van een onvoorwaardelijke jeugd-detentie. Gelet echter op het positieve beeld dat in de hiervoor genoemde rapporten van verdachte geschetst wordt, zal het hof volstaan met oplegging van een voorwaardelijke jeugddetentie van een maand en een werkstraf van 50 uren. De voorwaardelijke straf dient tevens als stok achter de deur, teneinde te voorkomen dat verdachte zich nogmaals schuldig maakt aan (soortgelijke) strafbare feiten. Op genoemde werkstraf zal een korting van 10 uren worden toegepast, nu de redelijke termijn van berechting als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in hoger beroep met zes maanden is overschreden en deze over-schrijding grotendeels is toe te schrijven aan de achterstand van het hof in de behandeling van appelzaken. Benadeelde partijen [benadeelde 1] Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken dat de benadeelde partij [benadeelde 1] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat zijn vordering in eerste aanleg niet-ontvankelijk is verklaard. De benadeelde partij heeft zich binnen de grenzen van zijn eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw gevoegd. Derhalve duurt de voeging ter zake van zijn in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort. Vast staat dat de benadeelde partij als direct gevolg van het in zaak A bewezen verklaarde feit schade heeft geleden, welke schade aan verdachte (en zijn mede-verdachte) kan worden toegerekend. Het hof is van oordeel dat deze rechtstreekse schade kan worden begroot op een bedrag van € 250,-. Het hof zal de vordering derhalve toewijzen tot een bedrag van € 250,-, één en ander in dier voege, dat indien dit bedrag door de medeverdachte geheel of gedeeltelijk wordt betaald, de verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Het hof is van oordeel dat de vordering van de benadeelde partij voor het overige niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. Gelet op het bepaalde in artikel 361, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, dient de benadeelde partij in zoverre in zijn vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard, met bepaling dat de benadeelde partij zijn vordering in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Gelet op het vorenstaande dient de verdachte te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken. [benadeelde 2] Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken dat de benadeelde partij [benadeelde 2] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat zijn vordering in eerste aanleg deels is toegewezen en deels niet-ontvankelijk is verklaard. De benadeelde partij heeft zich binnen de grenzen van zijn eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw gevoegd. Derhalve duurt de voeging ter zake van zijn in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort. Vast staat dat de benadeelde partij als direct gevolg van het in zaak B onder 1 primair bewezen verklaarde feit schade heeft geleden, welke schade aan verdachte (en zijn medeverdachte) kan worden toegerekend. De vordering, die het hof niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, is van de zijde van verdachte niet weersproken. Derhalve zal het hof de vordering geheel toewijzen, één en ander in dier voege, dat indien dit bedrag door de medeverdachte geheel of gedeeltelijk wordt betaald, de verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Gelet op het vorenstaande dient de verdachte te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken. [benadeelde 3] Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken dat de benadeelde partij [benadeelde 3] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat zijn vordering in eerste aanleg deels is toegewezen en deels niet-ontvankelijk is verklaard. De benadeelde partij heeft zich binnen de grenzen van zijn eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw gevoegd. Derhalve duurt de voeging ter zake van zijn in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort. Vast staat dat de benadeelde partij als direct gevolg van het in zaak B onder 2 primair bewezen verklaarde feit schade heeft geleden, welke schade aan verdachte (en zijn medeverdachte) kan worden toegerekend. De vordering, die het hof niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, is van de zijde van verdachte niet weersproken. Derhalve zal het hof de vordering geheel toewijzen, één en ander in dier voege, dat indien dit bedrag door de medeverdachte geheel of gedeeltelijk wordt betaald, de verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Gelet op het vorenstaande dient de verdachte te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken. Schadevergoedingsmaatregelen Aangezien verdachte jegens voornoemde slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schades die door de strafbare feiten zijn toegebracht en de belangen van de slachtoffers ermee zijn gediend, zal het hof de toegewezen bedragen tevens toewijzen in de vorm van schadevergoedingsmaatregelen, waarbij wordt bepaald dat indien deze bedragen door de medeverdachte geheel of gedeeltelijk zijn of worden betaald, de verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Vordering tot tenuitvoerlegging Bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Zutphen van 27 juli 2006, parketnummer 06-460191-06, is verdachte (onder meer) veroordeeld tot een voor-waardelijke werkstraf voor de duur van 16 uren, met een proeftijd van één jaar. Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken dat dit vonnis onherroepelijk is geworden op 27 juli 2006 en dat de proeftijd is geëindigd op 10 augustus 2007. De officier van justitie heeft op 13 juni 2007 gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van voormelde werkstraf, aangezien verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig heeft gemaakt aan de in de zaken A en B bewezen verklaarde feiten. Nu gebleken is dat veroordeelde genoemde bewezen verklaarde feiten heeft begaan voor het einde van de gestelde proeftijd, zal het hof de tenuitvoerlegging gelasten van voormelde straf. Toepassing van wetsartikelen Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 63, 77a, 77g, 77i, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77dd, 77gg, 141 en 310 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde. De uitspraak HET HOF, RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP: vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende: verklaart het verdachte in zaak A primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij; verklaart het verdachte in zaak A subsidiair, in zaak B onder 1 primair, 2 primair en 3 primair en in zaak C ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar; verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als hiervoor vermeld in zaak A subsidiair, in zaak B onder 1 primair, 2 primair en 3 primair en in zaak C meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij; veroordeelt verdachte [verdachte] tot jeugd-detentie voor de duur van één maand; beveelt, dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt; veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, dat wil zeggen: het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van veertig uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door twintig dagen jeugddetentie; beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de hiervoor vermelde taakstraf, bestaande uit werkstraf, geheel in mindering zal worden gebracht, berekend naar de maatstaf van twee uren onbetaalde arbeid per dag in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht; wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde 1], wonende te [woonplaats], tot een bedrag van tweehonderdvijftig euro; bepaalt, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd; verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering; bepaalt dat de benadeelde partij de vordering in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen; veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoer-legging nog te maken; legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van tweehonderd-vijftig euro ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde 1], wonende te [woonplaats]; met dien verstande, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd; beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van vijf dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt; bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen; wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde 2], wonende te [woonplaats], tot een bedrag van achthonderdtwintig euro en vijftig cent; bepaalt, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd; veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken; legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van achthonderd-twintig euro en vijftig cent ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde 2], wonende te [woonplaats]; met dien verstande, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd; beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van zestien dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt; bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen; wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde 3], wonende te [woonplaats], tot een bedrag van duizend dertien euro en vijfenzestig cent; bepaalt, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd; veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken; legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van duizend dertien euro en vijfenzestig cent ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde 3], wonende te [woonplaats]; met dien verstande, dat indien de mededader van veroordeelde dit bedrag of een gedeelte daarvan heeft betaald, de veroordeelde in zoverre is of zal zijn bevrijd; beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van twintig dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt; bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen; gelast de tenuitvoerlegging van de aan veroordeelde bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Zutphen van 27 juli 2006 voorwaardelijk opgelegde straf, te weten: taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van zestien uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende jeugddetentie voor de duur van acht dagen zal worden toegepast. Dit arrest is aldus gewezen door mr. W. Foppen, voorzitter, mr. S.H. Wachter en mr. G. Dam, in tegenwoordigheid van mr. E. Hoekstra als griffier, zijnde mr. Dam voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.