Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ7605

Datum uitspraak2009-09-11
Datum gepubliceerd2009-09-15
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers000342-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

De vordering van de advocaat-generaal tot vervanging van de opgelegde jeugddetentie door gevangenisstraf wordt toegewezen.


Uitspraak

GERECHTSHOF TE ARNHEM, NEVENZITTINGSPLAATS LEEUWARDEN Arrest van 11 september 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op de vordering ex artikel 77k van het Wetboek van Strafrecht van de advocaat-generaal bij het ressortsparket te Leeuwarden van 26 augustus 2008, in de strafzaak tegen de veroordeelde: [veroordeelde], geboren [1988] te [geboorteplaats], thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande, niet ter terechtzitting verschenen. De inhoud van de vordering Het hof heeft de veroordeelde bij arrest van 8 mei 2006 veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen jeugddetentie, met aftrek van 2 uren voor de in verzekering doorgebrachte dag. Daarnaast heeft het hof de tenuitvoerlegging gelast van een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen jeugddetentie. Op 12 maart 2008 heeft de advocaat-generaal de tenuitvoerlegging bevolen van de vervangende jeugddetentie voor de duur van 44 dagen. De onderhavige vordering van de advocaat-generaal houdt in dat de bevolen tenuitvoerlegging van 44 dagen jeugddetentie vervangen dient te worden door 44 dagen gevangenisstraf. Verdachte heeft inmiddels de leeftijd van 18 jaren bereikt. De behandeling ter zitting Het hof heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder voormelde vordering. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 28 augustus 2008. Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal. De beoordeling van de vordering Aangezien aan alle vereisten van artikel 77k van het Wetboek van Strafrecht is voldaan, zal het hof de vordering toewijzen. De uitspraak Het hof: wijst de vordering toe. Dit arrest is gewezen door mr. H.M. Poelman, vice-president als voorzitter, mr. S.H. Wachter, vice-president, en mr. H.J. de Ruijter, in tegenwoordigheid van mr. W. Landstra als griffier, zijnde mr. De Ruijter buiten staat dit arrest mede te ondertekenen. Raadkamernummer: 0342-08 Parketnummer: 24-000107-06