Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken
zoeken naar

wetten
wetten wetten en artikelen

jurisprudentie
van:
tot:


professionalsresultaten
Wetten

van de zoekresultaten
  • Wetboek van Strafrecht | Artikel 147 wet / artikel

    hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;
  • Wetboek van Strafrecht | Artikel 429bis wet / artikel

    Hij die op een van de openbare weg zichtbare plaats woorden of afbeeldingen stelt of gesteld houdt, die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
  • Wetboek van Strafrecht | Artikel 147a wet / artikel

    Hij die een geschrift of afbeelding waarin uitlatingen voorkomen die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige uitlatingen voorkomen, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.
  •  

Wetsartikelen: 3