Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene bijstandswet

 

Artikel 149 [Vervallen per 01-01-2004]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 12 april 1995
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
a
P. W. Melkert
Uitgegeven de dertiende april 1995
De Minister van Justitie a.i.,
h
F. Dijkstal
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK II.
HET RECHT OP BIJSTAND
• 1.
De kring van rechthebbenden
• 2.
Personen aan wie bijstand kan worden verleend
• 3.
Afstemming van de bijstand
• 4.
Niet noodzakelijke kosten
• 5.
Verhouding tot voorliggende voorzieningen
HOOFDSTUK III.
DE VORM VAN DE BIJSTAND
HOOFDSTUK IV.
DE HOOGTE VAN DE BIJSTAND

Afdeling 1.

Algemene bijstand
• 1.
Algemeen
• 2.
De bijstandsnorm
• 3.
Verhoging en verlaging van de bijstandsnorm

Afdeling 2.

Bijzondere bijstand

Afdeling 3.

De middelen
• 1.
Algemeen
• 2.
Het inkomen
• 3.
Het vermogen

Afdeling 4.

Aanpassing van bedragen
HOOFDSTUK V.
HET GELDEND MAKEN VAN HET RECHT OP BIJSTAND
• 1.
De gemeente jegens welke recht op bijstand bestaat
• 2.
Inlichtingenverplichting en onderzoek
• 3.
De aanvraag
• 4.
Opschorting van de bijstand
• 5.
Het besluit tot toekenning of wijziging van bijstand
• 6.
Overige bepalingen
HOOFDSTUK VI.
DE BETALING VAN DE BIJSTAND
• 1.
Algemeen
• 2.
Terugvordering
HOOFDSTUK VII.
VERHAAL
HOOFDSTUK VIII.
AAN DE BIJSTAND VERBONDEN VERPLICHTINGEN
• 1.
Algemeen
• 2.
Bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening
HOOFDSTUK IX.
UITVOERING, ADVISERING EN TOEZICHT
• 1.
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering
• 2.
Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling
• 3.
Adviesorganen
• 4.
Toezicht
• 5.
Beleidsinformatie
HOOFDSTUK X.
FINANCIERING
HOOFDSTUK XI.
RECHTSBESCHERMING
HOOFDSTUK XII.
STRAFBEPALINGEN
HOOFDSTUK XIII.
SLOTBEPALINGEN


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •