Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene douanewet

 

Artikel 2 2
Ten einde de goede werking van de douanewetgeving te waarborgen, kunnen bij regeling van Onze Minister van Financiën bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot:
a
de formaliteiten voorafgaand aan en aangaande het binnenbrengen in en het verlaten van het douanegebied van schepen en luchtvaartuigen en de aan boord van deze schepen en luchtvaartuigen aanwezige goederen;
b
douanekantoren;
c
toeristisch en reizigersverkeer, postverkeer en verkeer van te verwaarlozen economisch belang;
d
goederen en vervoermiddelen als bedoeld in artikel 39 van het Communautair douanewetboek;
e
de summiere aangifte, dan wel vervangende kennisgeving;
f
tijdelijke opslag;
g
de douaneaangifte, mede ten dienste van de statistiek van de in-, uit- en wederuitvoer;
h
onderzoek van goederen en monsterneming;
i
identificatiemaatregelen, middelen daaronder begrepen;
j
zekerheid;
k
de voorwaarden die gelden bij de overdracht van rechten en verplichtingen van het subject van een economische douaneregeling dan wel de entreposeur;
l
vereenvoudigde procedures inzake communautair douanevervoer;
m
het in kennis stellen van de inspecteur voorafgaand aan de wederuitvoer dan wel de vernietiging van goederen.

Artikel 2 2
Goederen aangevoerd uit zee of door de lucht worden, behoudens tegenbewijs, geacht uit zee onderscheidenlijk door de lucht het douanegebied van de Gemeenschap te zijn binnengekomen.
Afdeling 2.2. Overige bepalingen

Artikel 2 3
1
De inspecteur kan een beschikking tot het doen vernietigen van de goederen ingevolge artikel 56 van het Communautair douanewetboek alleen geven wanneer:
a
artikel 53, eerste lid, of artikel 57 van het Communautair douanewetboek niet van toepassing is, en
b
de goederen geen toegelaten douanebestemming kunnen krijgen in verband met de toepassing van verboden of beperkingen als bedoeld in artikel 58, tweede lid, van het Communautair douanewetboek.
2
Voordat de inspecteur de beschikking, bedoeld in het eerste lid, geeft stelt hij de houder van de goederen in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •