Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

 

Artikel 3 Partner
1
De partner van de belanghebbende is degene die hierna als eerste wordt genoemd:
a
de niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerde partner;
b
degene die op hetzelfde woonadres als de belanghebbende staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en:
1
voor de toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001 voor het berekeningsjaar kiest voor kwalificatie als partner van de belanghebbende;
2
ten overstaan van een notaris een samenlevingscontract heeft gesloten met de belanghebbende;
3
uit wiens relatie met de belanghebbende een kind is geboren;
4
een kind van de belanghebbende heeft erkend dan wel van wie een kind door de belanghebbende is erkend;
5
in een aan het berekeningsjaar voorafgaand kalenderjaar partner van de belanghebbende was;
6
voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de belanghebbende is aangemeld, of
7
samen met de belanghebbende een woning bewoont die voor hen een eigen woning is in de zin van artikel 3.111 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en aansprakelijk is of mede aansprakelijk is voor een schuld waarbij die woning als onderpand dient;
c
de meerderjarige die in het berekeningsjaar gedurende meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert met de meerderjarige belanghebbende en gedurende die tijd op hetzelfde woonadres als de belanghebbende staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, met uitzondering van:
1
de bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de belanghebbende;
2
de bloed- of aanverwant in de tweede graad van de zijlijn van de belanghebbende gedurende de periode dat de belanghebbende op hetzelfde woonadres als zijn ouder staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
2
Degene die ingevolge het eerste lid voor een deel van het berekeningsjaar als partner wordt aangemerkt, wordt ook als partner aangemerkt in de andere perioden van het berekeningsjaar, voor zover hij in die perioden op het zelfde woonadres als de belanghebbende staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
3
Indien ingevolge het eerste lid, onderdeel c, tegelijkertijd meer dan één persoon als partner wordt aangemerkt, wijst de belanghebbende bij de aanvraag van de tegemoetkoming een van deze personen aan als partner.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG0032, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 08/182
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Verweerder heeft eiseresses vervolgaanvraag voor een vergoeding op grond van de Wet kinderopvang (verder: Wko) over het jaar 2007 afgewezen.
 •