Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0430, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02060
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het geschil betreft de navorderingsaanslag inkomstenbelasting 1989 met dagtekening 31 december 1994. De inspecteur maakt aannemelijk dat belanghebbende in 1989 in Nederland belastingplichtig was. Daarbij neemt het Hof in aanmerking dat belanghebbende strafrechtelijk veroordeeld is voor deelname in de...
 • LJN AE7837, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02390
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Geen rechtsregel verplicht tot verzending van het aanslagbiljet aan ook een ander adres dan dat van een belastingplichtige zonder expliciet verzoek van belanghebbende of aanwijzing van een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 58 van de Awr. De enkele vermelding van een kantoorstempel of het voeren...
 • LJN AO5063, Cassatie, 39245
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 39.245 5 maart 2004 wv gewezen op het beroep in cassatie van X te Z (Verenigd Koninkrijk) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 10 oktober 2002, nr. 01/02390, betreffende na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 •