Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Belastingregeling voor het KoninkrijkJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF8879, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01837
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 01/01837 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vierde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (België) ...
 • LJN AF8361, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00900
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Kapitaalsbelasting. Het overbrengen naar Nederland van de feitelijke leiding van een naar Antilliaans recht opgericht lichaam is een belastbaar feit. Geen discriminatie naar nationaliteit ten opzichte van lichamen die naar Nederlands recht zijn opgericht.
 • LJN AA8006, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1961
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende maakt bezwaar tegen een aan derde opgelegde naheffingaanslag dividendbelasting. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende niet bezwaargerechtigd is. Belanghebbende heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat zij als gemachtigde van de inhoudingsplichtige bezwaar heeft gemaakt.
 • LJN AT7672, Cassatie, 40037
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Prejudiciële vragen; vormt regeling van aan fiscale beleggingsinstelling toekomende tegemoetkoming ter zake van buitenlandse belasting een belemmering van vrij kapitaalverkeer?
 • LJN AH9395, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01652
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  00/01652 - 4/6/03 - 3e MK Toepassing van de regeling tegemoetkoming buitenlandse bronbelasting voor fiscale b.i.'s (art. 28, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb jo. art. 6 BBI). 1. Er is sprake van een met het EG-recht strijdige belemmering van het vrije kapitaalverkeer met Duitsland en Portugal voor zover voor de berekening van de tegemoetkoming de bron...
 •