Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Herindelingswet Waterland

 

Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling worden de grenzen van de hierna te noemen gemeenten, voor zover niet reeds in artikel 1 aangegeven, gewijzigd op de wijze als bij elk afzonderlijk is beschreven.
a
Aan de gemeente Edam-Volendam wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeenten Zeevang en Katwoude. Tevens zal van de gemeente Edam-Volendam een gedeelte (Oosterweeren) overgaan naar de gemeente Zeevang, een en ander in dier voege dat de grens komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder A, sub 2, staat omschreven.
2
Grens in het IJsselmeer Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens een rechte lijn tot het punt met de coördinaten x = 136.378,50 en y = 501.166,91. Hierna volgt de nieuwe grens de bestaande provinciegrens tot het punt met de coördinaten x = 134.165,25 en y = 506.351,67. Vervolgens wordt de nieuwe grens gevormd door een lijn tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 34 en 35 en gemeente Edam, sectie G, nrs. 370 en 371 tezamen komen.
3
Grens met de gemeente Zeevang Vanaf het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 34 en 35 en gemeente Edam, sectie G, nrs. 370 en 371 tezamen komen wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie G, nrs. 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386 en gemeente Middelie, sectie D, nrs. 445, 447, 449, 451, 155, 162, 440, 453, 455, 457, 459 en 461 enerzijds en de percelen kadastraal bekend gemeente Edam, sectie G, nrs. 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387 en gemeente Middelie, sectie D, nrs. 446, 448, 450, 452, 441, 454, 456, 458, 460 en 462 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Middelie, sectie D, nrs. 461 en 462 en gemeente Edam, sectie E, nr. 498 tezamen komen.
4
Grens met de gemeente Purmerend Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens de bestaande grens tussen Edam-Volendam en Purmerend tot het punt is bereikt waar deze grensomschrijving is aangevangen.
b
Aan de gemeente Purmerend wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeente Zeevang en een gedeelte van de op te heffen gemeente Ilpendam. Tevens zal een gedeelte van de gemeente Purmerend (westelijke uitloper) overgaan naar de nieuw te vormen gemeente Wormerland, een en ander in dier voege dat de grens komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 7, is omschreven.
2
Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder B, sub 5, is omschreven.
3
Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder A, sub 1, is omschreven.
4
Grens met de gemeente Edam-Volendam Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder A, sub 4, is omschreven.
5
Grens met de gemeente Zeevang Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Edam, Purmerend en Zeevang tezamen komen, volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Zeevang en Purmerend tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 756 en 757 en gemeente Purmerend, sectie I, nr. 246 tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de grens van de gemeente Purmerend de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 756, 754, 752, 750, 748, 746, 744, 742, 740, 738, 736, 734, 732, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 859, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 728, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 863, sectie D, nr. 4991, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 725, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4990, 4989, 4986, gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 723, 719, 718, 721, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4984, 4987, 4977, 4983, gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 635, 630, 633, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4981, 4976, 4981, gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 633, 626, 631, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4979, 4974, 4973, 4971 en 4969 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 757, 755, 753, 751, 749, 747, 745, 743, 741, 739, 737, 735, 733, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 857, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 729, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 857, sectie D, nr. 4988, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 726, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4988, 4985, gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 722, 720, 722, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4988, 4975, 4982, gemeente Oosthuizen, sectie C, nr. 634, gemeente Purmerend sectie D, nrs. 4982, 4975, 4980, gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 632, 627, 632, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4980, 4975, 4978, 4972 en 4970 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4969 en 4970 en gemeente Beemster, sectie D, nr. 3213 tezamen komen. Grens met de gemeente Beemster Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens in zuidelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Beemster en Purmerend tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie D, nr. 2937 en gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2185 en 2186 tezamen komen.
c
Aan de gemeente Graft-De Rijp worden gedeelten van de op te heffen gemeenten Jisp en Wormer toegevoegd, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland Deze grens komt te lopen als omschreven in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 2.
2
Grens met de gemeente Uitgeest Vanaf het in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 2 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Uitgeest, tot het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Uitgeest, Wormer en Akersloot tezamen komen.
3
Grens met de gemeente Akersloot Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Akersloot en Wormer tot het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Akersloot, Wormer en Jisp tezamen komen. Vervolgens volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Akersloot en Jisp, tot het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Akersloot, Graft-De Rijp en Jisp tezamen komen.
d
Aan de gemeente Zaanstad wordt een gedeelte van de gemeente Wormer en van de gemeente Oostzaan toegevoegd, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 3, is omschreven.
2
Grens met de gemeente Oostzaan Vanaf het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wijdewormer, sectie D, nr. 411 en gemeente Oostzaan, sectie E, nrs. 1358 en 1359 tezamen komen, wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie E, nr. 1358, sectie D, nrs. 2556, 2395, 2396, 2431, 2557, 2431, 2558, 2431, 2559, 2431, 2398, 2431, 2560, 2431, 2561, 2431, 2562, 2431, 2563, 2431, 2564, 2431, 2565, 2431, 2566, 2431, 2567, 2431, 2568, 2431, 2569, 2431, 2570, 2431, 2571, 2431, 2572, 2405, 2573, 2405, 2574, 2405, 2575, 2405, 2576, 2405, 2577, 2405, 2578, 2405, 2579, 2405, 2401, 2405, 2402, 2405, 2403, 2405, 2614, 2626, 2251, 2253, 2250, 2253, 2618, 2253, 2619, 2253, 2247, 2253, 2246, 2253, 2245, 2253, 2244, 2253, 2243, 2253, 2242, 2253, 2241, 2254, 2240, 2475, 2239, 2475, 2238, 2475, 2237, 2475, 2236, 2475, 2235, 2475, 2234, 2475, 2233, 2475, 2232, 2475, 2620, 2475, 2231, 2475, 2230, 2611, 2229, 2611, 2228, 2621 en 2624 enerzijds en gemeente Oostzaan, sectie E, nr. 1359 en sectie D, nrs. 2612, 2615, 2625, 2584, 2622 en 2628 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Oostzaan en Zaanstad wordt bereikt. De nieuwe grens volgt laatstgenoemde grens tot deze het punt bereikt waar de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2191 en 1451 laatstgenoemde grens raakt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nr. 2191 enerzijds en sectie C, nrs. 1451, 1213 en 1451 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Amsterdam en Oostzaan wordt bereikt.
e
Aan de gemeente Oostzaan wordt een gedeelte van de gemeente Amsterdam toegevoegd en van Oostzaan wordt een gedeelte aan Zaanstad toegevoegd, een en ander in dier voege dat de grens komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder B, sub 2, staat omschreven.
2
Grens met de gemeente Amsterdam Vanaf het in dit artikel, onder F, sub 2, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Amsterdam en Oostzaan tot het punt waar de grenzen van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2496 en 2498 en gemeente Amsterdam, sectie AH, nr. 338 tezamen komen. Vanaf laatstgenoemd punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2496, 2454, 2439, 2442, 2445, 2451, 2447, 2449, 2453, gemeente Amsterdam, sectie AO, nrs. 2118, 2116, 2115, 2114, gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1849, 1861, 1855, 1845, 1855, 1844, 1829, 1840, 1829, 1837, 1829, 1833, 1829, 1832, 1829, 1810, 1829, 1807, 1829, 1802, 1815, 1798 en 1855 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2498, 2497, 2440, 2497, 2443, 2472, 2474, 2476, 2479, 2482, gemeente Amsterdam, sectie AO, nr. 2117, gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1847, 1850, 1842, 1846, 1851, 1843, 1823, 1841, 1822, 1838, 1821, 1834, 1820, 1831, 1819, 1811, 1818, 1808, 1817, 1803, 1816, 1799 en 1854 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1855 en 1854 en sectie AP, nrs. 3032 en 3033 tezamen komen.
3
Grens met de gemeente Zaanstad Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder F, sub 2 is omschreven.
4
Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 6, is omschreven.
f
De grens van de gemeente Amsterdam wordt ten opzichte van de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Broek in Waterland in dier voege gewijzigd dat hij als volgt komt te lopen:
1
Grens met de gemeente Oostzaan Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder G, sub 2 is omschreven.
2
Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder B, sub 3, is omschreven.
3
Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder A, sub 4, is omschreven.
g
Aan de gemeente Zeevang wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeente Edam-Volendam en van de gemeente Zeevang worden gedeelten toegevoegd aan de gemeente Purmerend, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Purmerend Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder B, sub 5 is omschreven.
2
Grens met de gemeente Edam-Volendam Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder A, sub 3, is omschreven.
3
Grens in het IJsselmeer Vanaf het punt waar de bestaande grens tussen de gemeenten Wester-Koggenland en Zeevang de grens met het gebied, kadastraal bekend gemeente Markerwaard bereikt, volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting een lijn tot het punt met de coördinaten x = 130.605,17 en y = 513.957,92. Hierna volgt de nieuwe grens een lijn tot het punt met de coördinaten x = 132.850,00 en y = 510.200,00. Vervolgens wordt de nieuwe grens gevormd door een lijn tot het punt met de coördinaten x = 134.165,25 en y = 506.351,67. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens een lijn tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 36, 35 en 34 tezamen komen, zijnde het punt waar deze grensbeschrijving is aangevangen.
h
Aan de gemeente Beemster wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeente Jisp, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 1, is aangegeven.
2
Grens met de gemeente Graft-De Rijp Hierna volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 195 en 193 enerzijds en de nrs. van dezelfde gemeente en sectie, 196 en 194 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie F, nr. 1002 en gemeente De Rijp, sectie C, nr. 343 en gemeente Jisp, sectie A, nrs. 193 en 194 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Beemster en Graft-De Rijp tot het punt is bereikt waar de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Beemster tezamen komen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •