Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Herindelingswet Waterland

 

Artikel 1
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Broek in Waterland, Ilpendam, Jisp, Katwoude, Landsmeer, Marken, Monnickendam, Wormer en Wijdewormer opgeheven.
2
Grens met de gemeente Graft-De Rijp Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 197 en 199 enerzijds en de percelen van laatstgenoemde gemeente en sectie, nrs. 195 en 198 anderzijds, tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 198 en 199 en gemeente Graft, sectie D, nr. 2235 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in zuidelijke en daarna in westelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Graft-De Rijp en Jisp tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200 en 205 en gemeente Graft, sectie E, nr. 142 tezamen komen. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200 en 205 tot het meest westelijk hoekpunt van het perceel van laatstgenoemde gemeente en sectie, nr. 200. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200, 202, sectie B, nrs. 476 en 473 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 201 en 203, sectie B, nr. 477 anderzijds tot de bestaande grens met de gemeente Wormer wordt bereikt. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Jisp tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie B, nr. 473 en Wormer, sectie A, nrs. 1063 en 1087 tezamen komen. De nieuwe gemeentegrens wordt hierna gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1063, 1088 en 1090 enerzijds en gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1087 en 1089 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1089, 1090 en 1098 tezamen komen.
a
Waterland, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken, Monnickendam, Ilpendam, behoudens de delen die worden ingedeeld bij de gemeente Purmerend en de nieuw te vormen gemeente Landsmeer, en uit Landsmeer, behoudens het deel dat wordt ingedeeld bij de nieuw te vormen gemeente Landsmeer, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Purmerend Vanaf het punt waar het in westelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1182 en 1183 raakt, volgt de nieuwe gemeentegrens genoemd verlengde tot het punt waar de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083, 957 en 1109 tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1183 en 1109. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 en vervolgens het in oostelijke richting verlengde van deze grens tot de bestaande grens tussen de gemeenten Purmerend en Ilpendam wordt bereikt, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1113 en 1161. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Monnickendam enerzijds en de gemeente Purmerend anderzijds tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Monnickendam tezamen komen.
2
Grens met de gemeente Edam-Volendam Vanaf laatstgenoemd punt volgt de gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Monnickendam en Katwoude enerzijds en de gemeente Edam-Volendam anderzijds tot het punt is bereikt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie B, nr. 231, sectie A, nrs. 920 en 919 en gemeente Edam, sectie D, nrs. 6930 en 8365 tezamen komen. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nr. 920, gemeente Edam, sectie D, nrs. 9841, 9839 en 9836 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nr. 919, gemeente Edam, sectie D, nrs. 9840, 9838 en 9837 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie D, nrs. 9836, 9837 en 6711 en gemeente Katwoude, sectie A, nr. 874 tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Edam-Volendam en Katwoude tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie D, nrs. 7271 en 5093 en gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 903 en 914 tezamen komen. Hierna volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 914, 805, 916, 297, 549, 728, 685, 784, 802, 836, 909, 908, 904, 902, 900, 898 en 896 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 903, 901, 899, 897 en 895 anderzijds tot het punt is bereikt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 895 en 896 en gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 37 en 38 tezamen komen.
3
Grens in het IJsselmeer Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x 136.378,50 en y = 501.166,91. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de bestaande provinciegrens via de punten met de coördinaten x 138.950,00 en y = 497.650,00, x = 141.276,00 en y = 492.000,00, x 138.000,00 en y = 492.000,00 en x = 134.029,81 en y = 489.022,36. Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens een lijn naar het punt met de coördinaten x = 133.708,30 en y = 491.825,92. Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens een lijn tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaar, sectie V, nrs. 38 en 41 en gemeente Amsterdam, sectie K, nrs. 7143 en 7142 tezamen komen.
4
Grens met de gemeente Amsterdam Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nr. 38 en gemeente Amsterdam, sectie K, nr. 7143 tot de bestaande grens tussen de gemeenten Broek in Waterland en Amsterdam wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nrs. 988 en 982 en gemeente Broek in Waterland, sectie C, nr. 1148 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nrs. 982, 1068, 1081, 1080, 986, 1077, 1076, 1077, 985, 983, 88, 83, 82, gemeente Nieuwendam, sectie C, nrs. 798, 797, 796, 795, 595, 737, 535, 667, 736 en 80 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nr. 988, gemeente Nieuwendam, sectie C, nrs. 7, 706 en 743 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Amsterdam en Broek in Waterland wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 889 en 63 en gemeente Broek in Waterland, sectie B, nr. 21 tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 889, 903, 885, 888, 897, 733 en 896 enerzijds en de percelen van dezelfde gemeente en sectie nr. 63 anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel van genoemde gemeente en sectie nr. 887. Vanaf dit hoekpunt gaat de nieuwe gemeentegrens in een rechte lijn naar het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nr. 894, daarbij doorsnijdende de percelen van genoemde gemeente en sectie, nrs. 63, 489 en 797. Vanaf dit hoekpunt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 894, 895, 884, 886, 821, 820, 819, 883, 817, 802, 882, 798, 795, 790, gemeente Landsmeer, sectie C, nr. 1328 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 797, 796, gemeente Landsmeer, sectie C, nr. 1284 anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel van laatstgenoemde gemeente en sectie nr. 1284. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens een rechte lijn in het in noordelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1328 en 1284 tot de zuidgrens van het perceel van genoemde gemeente en sectie nr. 1289, daarbij doorsnijdende het perceel van dezelfde gemeente en sectie nr. 1328. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1289, 1327, 1326, 1265, 1268, 1256 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1328 en 1281 anderzijds tot het punt waar het in noordelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen van genoemde gemeente en sectie nrs. 1033 en 1281 de zuidelijke grens van het perceel van dezelfde gemeente en sectie nr. 1256 raakt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens genoemd verlengde en verder de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1033, 1290, 1291 en 1222 enerzijds en de percelen van genoemde gemeente en sectie, nr. 1281 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeente Amsterdam en Landsmeer wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nrs. 2897 en 2898 en gemeente Amsterdam, sectie AQ, nrs. 2143 en 2144 tezamen komen.
5
Grens met de nieuwe gemeente Landsmeer Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nr. 2897, gemeente Landsmeer, sectie B, nrs. 2892 en 2894 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nr. 2898, sectie B, nrs. 2893 en 2895 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie B, nrs. 2894 en 2895 en gemeente Ilpendam, sectie F, nrs. 851 en 852 tezamen komen. Hierna volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie F, nr. 851, gemeente Ilpendam, sectie E, nrs. 2410, 2408, 2405, 2403, en gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1184 en 1182 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie F, nr. 852, gemeente Ilpendam, sectie E, nrs. 2409, 2407, 2406, 2404 en gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1185 en 1183 anderzijds tot het punt is bereikt waar deze grensomschrijving is aangevangen.
b
Landsmeer, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Ilpendam, behoudens de delen die worden ingedeeld bij de gemeente Purmerend en de nieuw te vormen gemeente Waterland, en uit de op te heffen gemeente Landsmeer, behoudens het deel dat wordt ingedeeld bij de nieuw te vormen gemeente Waterland en een deel van de gemeente Amsterdam, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Landsmeer komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Purmerend, Ilpendam en Wijdewormer tezamen komen volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeente Wijdewormer enerzijds en de gemeente Ilpendam anderzijds tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Ilpendam, Oostzaan en Wijdewormer tezamen komen.
2
Grens met de gemeente Oostzaan Vanaf het onder 1, laatstgenoemde punt, volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Landsmeer enerzijds en Oostzaan en Amsterdam anderzijds tot het punt waar de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie A, nr. 3015 en gemeente Amsterdam, sectie AN, nr. 1855 en sectie AP, nr. 2845 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de grens in zuid-oostelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AN, nr. 1855 enerzijds en sectie AP, nrs. 2845 en 3032 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1855, 1854 en sectie AP, nrs. 3032 en 3033 tezamen komen.
3
Grens met de gemeente Amsterdam Vanaf het laatstgenoemde punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Landsmeer de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AP, nrs. 3032, 3027, 3025, 3024, 3022 en 3030 en sectie AQ, nrs. 2118, 2107, 2112, 2102, 2111, 2113, 2116, 2119, 2126, 2121, 2126, 2131, 2132, 2135, 2157, 2158, 2151, 2152 en 2143 enerzijds en gemeente Amsterdam, sectie AP, nrs. 3033, 3028, 3026, 3028, 3023 en 3046 en sectie AQ, nrs. 2117, 2106, 2105, 2108, 2103, 2110, 2114, 2115, 2120, 2123, 2124, 2125, 2122, 2127, 2130, 2133, 2136, 2138, 2140, 2153, 2154 en 2144 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Landsmeer en Amsterdam wordt bereikt.
4
Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, tweede lid, onder A, sub 5, is omschreven.
5
Grens met de gemeente Purmerend Vanaf het punt waar het in westelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1182 en 1183 raakt, volgt de nieuwe gemeentegrens in noordelijke richting de grens tussen de twee laatstgenoemde percelen, om na ca. 350 meter om te buigen in algemeen westelijke richting, om vervolgens na ca. 300 meter om te buigen in algemeen noordelijke richting tot het punt waar de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Purmerend raakt (noordzijde van de spoorlijn Amsterdam-Enkhuizen), waarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1182, 1148, 991, 992, 289, 657, 1052, 1014, 1012, 654, 1012, 632, 1012, 62, 1012, 1188, 1187, 997, 1187, 997, 1009, 1010, 1009, 1051, 1050, gemeente Ilpendam, sectie A, nrs. 991 en 1300, worden doorsneden. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in westelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Purmerend tot het punt is bereikt waar deze grensomschrijving is aangevangen.
c
Wormerland, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Jisp, behoudens het gedeelte dat naar de gemeente Graft-De Rijp overgaat, Wormer, behoudens het gedeelte dat naar de gemeente Graft-De Rijp overgaat, en Wijdewormer, alsmede uit een gedeelte van de gemeente Purmerend, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Wormerland komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Beemster Vanaf het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2185 en 2186 en Beemster, sectie D, nr. 2937 tezamen komen, volgt de nieuwe gemeentegrens in westelijke en noordwestelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Purmerend en Jisp enerzijds en de gemeente Beemster anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie B, nrs. 465 en 466 en gemeente Beemster, sectie F, nr. 1193 tezamen komen.
hierna
volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie B, nrs. 465, 467, 474, sectie A, nr. 197 enerzijds en de gemeente Jisp, sectie B, nrs. 466, 475, sectie A, nr. 196 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 195, 196 en 197 tezamen komen.
2
Grens met de gemeente Graft-De Rijp Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 197 en 199 enerzijds en de percelen van laatstgenoemde gemeente en sectie, nrs. 195 en 198 anderzijds, tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 198 en 199 en gemeente Graft, sectie D, nr. 2235 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in zuidelijke en daarna in westelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Graft-De Rijp en Jisp tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200 en 205 en gemeente Graft, sectie E, nr. 142 tezamen komen. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200 en 205 tot het meest westelijk hoekpunt van het perceel van laatstgenoemde gemeente en sectie, nr. 200. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200, 202, sectie B, nrs. 476 en 473 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 201 en 203, sectie B, nr. 477 anderzijds tot de bestaande grens met de gemeente Wormer wordt bereikt. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Jisp tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie B, nr. 473 en Wormer, sectie A, nrs. 1063 en 1087 tezamen komen. De nieuwe gemeentegrens wordt hierna gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1063, 1088 en 1090 enerzijds en gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1087 en 1089 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1089, 1090 en 1098 tezamen komen.
3
Grens met de gemeente Zaanstad Vanaf laatstgenoemd punt wordt de nieuwe grens gevormd door de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Zaanstad tot het punt naar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie A, nr. 6886 en gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1092 en 1098 tezamen komen. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1091 en 1094 enerzijds en gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1092 en 1093 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeenten Wormer, sectie A, nrs. 1093 en 1094 en gemeente Wormerveer, sectie A, nr. 6792 tezamen komen. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Wijdewormer enerzijds en Zaanstad en Oostzaan anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie E, nrs. 1358 en 1359 en gemeente Wijdewormer, sectie D, nr. 411 tezamen komen.
4
Grens met de gemeente Oostzaan Vanaf het laatstgenoemde punt, volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Oostzaan en Wijdewormer tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Oostzaan, Ilpendam en Wijdewormer tezamen komen.
5
Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Wijdewormer en Ilpendam tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Wijdewormer, Ilpendam en Purmerend tezamen komen.
6
Grens met de gemeente Purmerend Vanaf het laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Wijdewormer en Purmerend tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wijdewormer, sectie B, nr. 299 en gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2199 en 2200 tezamen komen. Hierna wordt de grens van de nieuw te vormen gemeente Wormerland gevormd door de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2200, 2198, 2196, 2193, 2191, 2189, 2059, 2187 en 2185 enerzijds en gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2199, 2197, 2195, 2194, 2192, 2190, 2058, 2188 en 2186 anderzijds tot het punt waar deze grensomschrijving is aangegeven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •