Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Intrekkingswet Wet Bezitsvormingsfonds

 

Artikel II
1
Een lening als bedoeld in artikel 5 van de Wet Bezitsvormingsfonds, waarop de aflossing op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet is voltooid, wordt beheerst door de Wet Bezitsvormingsfonds zoals deze luidde voor dat tijdstip, met dien verstande dat:
a
die aflossing in afwijking van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet Bezitsvormingsfonds in 's Rijks kas wordt gestort en
b
een krachtens het bepaalde in artikel 9 van de Wet Bezitsvormingsfonds teruggevorderd bedrag in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dat artikel in 's Rijks kas wordt gestort.
2
Indien Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet deelneemt in het verlies dat voor een gemeente voortvloeit uit een gegarandeerde lening als bedoeld in artikel 10 van de Wet Bezitsvormingsfonds, waarvoor op dat tijdstip de in dat artikel, tweede lid, onderdeel a, genoemde termijn van ten hoogste dertig jaren nog niet is verstreken, wordt die deelneming beheerst door de Wet Bezitsvormingsfonds zoals deze luidde voor dat tijdstip, met dien verstande dat in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4, derde lid, aanhef en onderdeel b, en 10, eerste lid, van die wet, de uitgaven die voortvloeien uit die deelneming ten laste komen van 's Rijks kas.
3
Premiƫring als bedoeld in artikel 13 van de Wet Bezitsvormingsfonds van een spaareffect, gekocht voor 1 januari 1991, wordt beheerst door de Wet Bezitsvormingsfonds zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat:
a
die premie in afwijking van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, artikel 14, derde lid, en artikel 14a van de Wet Bezitsvormingsfonds ten laste komt van 's Rijks kas;
b
bij de toepassing van artikel 14a van de Wet Bezitsvormingsfonds geen toetsing plaatsvindt aan bijzondere omstandigheden en
c
een krachtens het bepaalde in artikel 15 van de Wet Bezitsvormingsfonds teruggevorderde premie in afwijking van het eerste lid van dat artikel in 's Rijks kas wordt gestort.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •