Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invorderingswet 1990Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6930, Cassatie, 35396
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35396 29 augustus 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 3 mei 1999 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z op de voet van artikel 30 van de Invorderingswet...
 • LJN BB1981, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00409
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het Hof is gelet op het hiervoor overwogene van oordeel, dat belanghebbende met wat zij heeft gesteld onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat het bedrag van € 625,= niet in een redelijke verhouding staat tot de werkelijk aan de betekening verbonden kosten en dat de betekeningkosten niet slechts een...
 • LJN BI1239, Eerste aanleg - enkelvoudig, 103313
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Derde komt in verzet tegen beslaglegging maar heeft niet, zoals zij ingevolge het vijfde lid van artikel 438 Rv had moeten doen, de geëxecuteerde gedagvaard. De rechtbank verbindt hieraan geen gevolgen omdat aan de strekking van deze bepaling, namelijk dat de geëxecuteerde in het geding wordt betrokken...
 • LJN AI1625, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/00438
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  1. Belanghebbende heeft op 14 november 2000 een verzoek ingediend bij de Ontvanger om de binnenkort door haar te verrichten betaling inzake de navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 geheel af te boeken als invorderingsrente. 2. In een brief van 17 november 2000 deelt de...
 • LJN AY8038, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 369/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Belanghebbende is van mening dat de weigering in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, gespeend is van een wettelijke basis en (dus) onrechtmatig is.
 •