Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kaderwet diervoeders

 

Artikel 16
1
Het brengen in of buiten Nederland van toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders is verboden.
2
Het in het eerste lid vermelde verbod geldt niet indien de toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders voldoen aan de met het oog op het in of buiten Nederland brengen door Onze Minister gestelde eisen.
3
De in het tweede lid bedoelde eisen kunnen betrekking hebben op:
a
de gezondheid, deugdelijkheid, aanduiding en herkomst van de toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders;
b
bewijsstukken die de toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders vergezellen;
c
de controles waaraan de toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders worden onderworpen;
d
andere onderwerpen, voorzover voortvloeiende uit:
? een communautaire maatregel, of
? een nationale maatregel ter afwending van een gevaar voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu.
4
Ter uitvoering van het tweede lid kan Onze Minister voorts regelen stellen met betrekking tot:
a
de plaatsen waar, alsmede de tijdsruimte waarbinnen de toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders ter controle worden aangeboden;
b
de wijze waarop de toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders ter controle worden aangeboden, en
c
de wijze waarop het in het derde lid bedoelde bewijsstuk kan worden verkregen.
5
Bij de regeling kan Onze Minister voorts bepalen dat de in Nederland te brengen toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders voor rekening van de verzender of diens gemachtigde dan wel de importeur ter beschikking van de controlerende instantie blijven tot de voorgeschreven controles zijn afgerond en de uitslagen daarvan bekend zijn.
6
Onze Minister kan dit artikel van overeenkomstige toepassing verklaren op de ingevolge artikel 2, vierde lid, aangewezen producten.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •