Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Locaalspoor- en Tramwegwet

 

Artikel 5
1
Op tramwegen zijn van de in artikel 4 aangehaalde wet van toepassing de artikelen 4, 5, 7, 9 tot en met 12, 16, 17, 20 tot en met 22, 42, 69a en 71; de artikelen 34, 35, 43 en 44 zijn van toepassing op spoorweggedeelten niet op openbare wegen aangelegd.
2
Onder voorbehoud van afdeling 5 van titel 2 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is de ondernemer verantwoordelijk voor de schade door de reizigers bij de uitoefening van den dienst geleden, ten ware de schade buiten zijne schuld of die zijner beambten of bedienden zij ontstaan.
3
Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt geregeld:
a
hetgeen ter verzekering van het veilig en ordelijk verkeer over deze spoorwegen en omtrent de aankondiging van de opening en van de regeling van den dienst, alsmede omtrent de openbaarmaking van de tarieven is voor te schrijven;
b
de wijze, waarop ten aanzien van deze spoorwegen, op verzoek van bestuurders van den spoorwegdienst, het tweede lid van dit artikel op tot vervoer aangenomen goederen van toepassing kan worden verklaard, en de artikelen 3, 25 en 27 der in artikel 4 aangehaalde wet behoudens voor te schrijven afwijkingen van toepassing kunnen worden verklaard;
c
de wijze, waarop ten aanzien van niet op openbare wegen aangelegde gedeelten van deze spoorwegen de artikelen 33a, 36 tot en met 41 en 68 der in artikel 4 aangehaalde wet behoudens voor te schrijven afwijkingen van toepassing kunnen worden verklaard.
4
De ondernemer is verplicht tot uitoefening van de dienst overeenkomstig de vastgestelde dienstregeling.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •