Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Meetbrievenwet 1981

 

Artikel 9
1
Een Internationale Meetbrief (1969) verliest zijn geldigheid en wordt door de inspecteur-generaal ingetrokken indien zodanige wijzigingen hebben plaatsgevonden in de inrichting, de bouw, de capaciteit, het benutten van ruimten, het totale aantal passagiers dat het schip volgens zijn veiligheidscertificaat voor passagiersschepen mag vervoeren, het vastgestelde vrijboord of de toegestane diepgang, dat daaruit noodzakelijkerwijs een vermeerdering van de bruto- of netto-tonnage voortvloeit.
2
Een door de inspecteur-generaal ten behoeve van een schip afgegeven Internationale Meetbrief (1969) verliest zijn geldigheid indien zulk een schip de vlag van een andere Staat gaat voeren, behoudens het bepaalde in het derde en het vijfde lid.
3
Indien een schip de vlag van een andere Staat, aangesloten bij het Verdrag, gaat voeren, blijft de Internationale Meetbrief (1969) van kracht voor een periode van ten hoogste twaalf weken of wel tot het tijdstip waarop die andere Staat een andere Internationale Meetbrief (1969) ter vervanging uitgeeft, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
4
De inspecteur-generaal doet zo spoedig mogelijk, nadat het schip de vlag van de andere Staat is gaan voeren, aan die andere Staat een afschrift toekomen van de op het tijdstip van de verandering van de vlag door het schip gevoerde meetbrief en een afschrift van de hierop betrekking hebbende berekening van de tonnage.
5
Indien een schip, de vlag voerende van een andere Staat, aangesloten bij het Verdrag, een Nederlands schip wordt, blijft de Internationale Meetbrief (1969) van kracht voor een periode van ten hoogste twaalf weken ofwel tot het tijdstip waarop de inspecteur-generaal een Internationale Meetbrief (1969) ter vervanging uitgeeft, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
• C. Bepalingen met betrekking tot Nederlandse schepen waarop het Verdrag niet van toepassing is


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •