Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Opiumwet

 

Artikel 5
1
Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gesteld ter zake van het afleveren van krachtens artikel 4 aangewezen middelen. Onverminderd deze algemene maatregel van bestuur, is het verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van een middel bedoeld in lijst I of II, niet van toepassing op:
a
apothekers en apotheekhoudende artsen indien zij krachtens artikel 4, eerste lid, aangewezen middelen voor geneeskundige doeleinden bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben en deze werkzaamheden geschieden binnen de normale beroepsuitoefening;
b
dierenartsen, indien zij de krachtens artikel 4 aangewezen middelen voor diergeneeskundige doeleinden verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben.
2
De verboden inzake het verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen als bedoeld in lijst I of II, zijn voorts niet van toepassing op daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instellingen en op hen die de desbetreffende middelen in de aanwezige hoeveelheid tot uitoefening van de geneeskunst, de tandheelkunde of de diergeneeskunde, dan wel voor eigen geneeskundig gebruik behoeven of krachtens wettelijk voorschrift in voorraad moeten hebben en langs wettige weg hebben verkregen.
3
Voorts kunnen, indien een noodtoestand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Coƶrdinatiewet uitzonderingstoestanden is afgekondigd, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, andere instellingen of personen dan die, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden aangewezen voor wie de verboden inzake het verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen als bedoeld in lijst I of II, niet van toepassing zijn. Deze aanwijzing kan worden beperkt tot bepaalde gebieden en bepaalde middelen. Voorts kunnen aan de aanwijzing nadere voorschriften worden verbonden. De aanwijzing vervalt van rechtswege indien de noodtoestand wordt beƫindigd, en kan voorts worden ingetrokken bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister.
4
De verboden inzake het vervoeren of aanwezig hebben zijn bovendien niet van toepassing op hen die de middelen vervoeren of daartoe aanwezig hebben in opdracht van degene die tot zodanig vervoer bevoegd is.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ3935, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089071-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Directeur farmaceutische groothandel veroordeeld tot hoge geldboete en deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het bedrijven van internetfarmacie
 • LJN AZ3934, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089070-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Apotheker veroordeeld tot hoge geldboete en deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het bedrijven van internetfarmacie
 • LJN BG1426, Hoger beroep, 20-004684-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Internetfarmacie (apotheker); Opiumwet; Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG); ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. Opiumwetdelicten in verband met opiumverlof; artikel 3 lid 4 WOG niet in strijd met EG-recht; doorvoer farmaceutische producten; geen afroomboete, want geen duidelijkheid over winst, oplegging geldboete.
 • LJN BG1430, Hoger beroep, 20-004683-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Internetfarmacie; Opiumwet; Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG); Wet tarieven gezondheidszorg (WTG); orgaan voor gezondheidszorg; ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. Opiumwetdelicten in verband met opiumverlof; artikel 3 lid 4 WOG niet in strijd met EG-recht; doorvoer farmaceutische producten...
 • LJN BG1429, Hoger beroep, 20-004631-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Internetfarmacie (arts); Opiumwet; Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG); opzet; ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. Opiumwetdelicten in verband met opiumverlof; artikel 3 lid 4 WOG niet in strijd met EG-recht; doorvoer farmaceutische producten; ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. WOG-feiten nu arts ...
 •