Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Overgangswet nieuw Burgerlijk WetboekJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR7499, Hoger beroep, C0300979/HE
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ontbinding huurovereenkomst wegens aanwezigheid hennepkwekerij in het gehuurde.
 • LJN AQ5816, Hoger beroep, R200400046
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Huur openluchtzwembad een art. 7:230a of 7290 BW-bedrijfsruimte? Hof: eerste. Een deel is onderverhuurd aan een winkel in duiksportartikelen. Dit feit is ontoereikend om de huur van het zwembad te transformeren in een art. 7:290 BW-bedrijfsruimte. Geen splitsing huurcontract in deel volgens het ene en het andere deel in het andere bedrijfsruimterecht...
 • LJN AR7498, Hoger beroep, C0300930/MA
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Geschil over betaling kosten van verplichte aanleg brandmeldinstallatie in horeca gelegenheid/hotel.
 • LJN AY9629, Hoger beroep, C200501231
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  koop breekt geen huur. Koopoptie gaat over op verkrijger nu koopoptie deel uitmaakt van samenstel van afspraken in het kader van een verdeling van een nalatenschap en bedrijfsopvolging. Aan opvolgend (bloot) eigenaar is verkocht onder voorbehoud van vruchtbegruik. Koopoptie kan dan geldend worden gemaakt tegen ...
 • LJN AY3832, Eerste aanleg - enkelvoudig, 378303 CU EXPL 04-10818
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Huurrecht. Heeft huurder van een standplaats voor een stacaravan, die als permanente (recreatie)woning door huurder wordt gebruikt, recht op huurbescherming? Neen. Het gaat om een ongebouwde onroerende zaak. Voor opzegging door de verhuurder bestaat een voldoende zwaarwegende grond, gelegen in de herontwikkeling van het terrein van de voormalige camping...
 • LJN AQ5632, Hoger beroep, C0301165/HE
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof is, alles afwegende, net als de kantonrechter van oordeel dat zich in deze zaak niet de situatie voordoet dat van Lijnbaan, bij redelijke afweging van haar belangen bij verlenging van de overeenkomst tegen de belangen van [geïntimeerde] bij beëindiging daarvan, niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst eindigt...
 • LJN AR4692, Hoger beroep, C0300044/BR1
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In haar akte stelt Arwon dat de huurovereenkomst met de in die overeenkomst vermelde [relatie van geïntimeerde] niet is geëindigd, doch dat zulks volgens haar geen enkel gevolg heeft voor de in deze procedure tegen [geïntimeerde] gevorderde ontbinding en ontruiming. Het is immers mogelijk dat een huurovereenkomst...
 • LJN AX0845, Hoger beroep, 2005/217
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Aan de orde is de vraag of de onderhavige kosten van onderhoud daadwerkelijk vallen onder artikel 12 lid 1 HPW dan wel artikel 7:259 BW. Daarbij dient, mede gelet op Hoge Raad 9 juni 2000, NJ 2000, 583, een onderscheid te worden gemaakt tussen de (eventuele) openbare bestemming van een groenvoorziening en het openbare karakter daarvan.
 • LJN AZ4990, Hoger beroep, C02/951
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  02-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof acht met de hiervoor onder 4.8.1. t/m 4.8.3. beschreven structurele tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichtingen van [appellanten] en het onder 4.9. beschreven wangedrag van [appellanten], voldoende zwaarwegende redenen aanwezig om de beëindiging van de huurovereenkomsten met toepassing van artikel 7A...
 •