Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Penitentiaire beginselenwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE1362, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/67371 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / Reglement regime grenslogies. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van de in de uitspraak van 26 januari 2001 (rechtbank Haarlem, AWB 00/74855) neergelegde regel dat een verblijf in het AC van langer dan vier dagen na afronding van de AC-procedure onrechtmatig is, behoudens exceptionele omstandigheden...
 • LJN AU8658, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/46909
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / verblijf detentieboot / wijziging tenuitvoerlegging. Ten aanzien van de vraag of opheffing van de bewaring dient plaats te vinden dan wel de tenuitvoerlegging dient te worden gewijzigd op grond van de omstandigheid dat eiser reeds langer dan zes maanden op de detentieboot Reno verblijft, overweegt de rechtbank als volgt...
 •