Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reconstructiewet Midden-Delfland

 

Artikel 3
1
Er is een reconstructie-commissie, die belast is met de leiding en de uitvoering van de reconstructie van Midden-Delfland.
2
De commissie bestaat uit ten hoogste vijftien leden. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer benoemt in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Verkeer en Waterstaat en van Financiƫn de voorzitter en de overige leden en, zo nodig, plaatsvervangende leden van de commissie. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan, worden gedeputeerde staten gehoord.
3
De reconstructiecommissie stelt, al dan niet uit haar midden, subcommissies in met betrekking tot de drie hoofdsectoren landbouw, natuur en landschap en recreatie; met betrekking tot andere aspecten is zij bevoegd zodanige subcommissies in te stellen. Een hiertoe strekkend besluit behoeft de goedkeuring van Onze in het tweede lid genoemde Ministers.
4
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan in overeenstemming met Onze in het tweede lid genoemde Ministers adviserende leden van de commissie benoemen. Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers wijst in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een ingenieur van het kadaster en een of meer plaatsvervangers aan, die de commissie bijstaan. In overeenstemming met Onze in het tweede lid genoemde Ministers benoemt Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de secretaris en zonodig deskundigen.
5
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer stelt in overeenstemming met Onze in het tweede lid genoemde Ministers een instructie voor de commissie vast.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •