Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen

 

Artikel 4
1
Indien de plaats van vestiging is overgebracht naar een ander deel van het Koninkrijk, worden aldaar zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt:
a
de beschikking, waardoor de plaats van vestiging is overgebracht;
b
de akte van oprichting of de statuten en reglementen van de rechtspersoon, zoals zij door de wijziging zijn komen te luiden.
2
In het geval, bedoeld in het eerste lid, wordt voorts, tenzij daartegen redelijke bezwaren bestaan, in het deel van het Koninkrijk, waar de rechtspersoon tevoren gevestigd was, openbaar gemaakt de beschikking, waardoor de plaats van vestiging is overgebracht.
3
Indien de plaats van vestiging is overgebracht naar een andere plaats binnen hetzelfde deel van het Koninkrijk, zijn het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
4
De openbaarmaking geschiedt door middel van het blad, waarin van overheidswege de officiƫle berichten in het betrokken deel van het Koninkrijk worden gepubliceerd, en wel hetzij door de rechtspersoon, hetzij van Onzentwege.
5
In afwijking van de eerste drie leden behoeven de statuten en reglementen van een rechtspersoon, die geen naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, en de daarin aangebrachte wijzigingen slechts te worden openbaar gemaakt, voor zover andere in het betrokken deel van het Koninkrijk geldende wettelijke bepalingen een soortgelijke openbaarmaking van de statuten en reglementen van zodanige rechtspersoon voorschrijven.
6
Voor zover aan de voorschriften van de vorige leden niet is voldaan, kunnen de overbrenging en de wijziging van de akte van oprichting of van de statuten en reglementen niet tegen derden te goeder trouw worden ingeroepen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •