Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Adviesraad gevaarlijke stoffenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AL4343, Cassatie, 02584/02 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  HR stelt de prejudiciële vraag of de tweede volzin van art. 1 van Richtlijn 91/338/EEG (Cadmiumrichtlijn) in de weg staat aan toepassing van die richtlijn op speelgoed in de zin van Richtlijn 88/378/EEG (Speelgoedrichtlijn).
 • LJN AZ4247, Eerste aanleg - meervoudig, zaaknummer 170232 rolnummer 01-3485
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Civiele zaak, aangespannen door bijna 300 individuele partijen die stellen slachtoffer van de vuurwerkramp in Enschede te zijn, over de aansprakelijkheid voor de vuurwerkramp. Gedaagden zijn S.E. Fireworks en de drie vennoten van dit bedrijf, de gemeente Enschede en de Staat. S.E. Fireworks en de drie...
 • LJN AE0934, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000119-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 08/000119-00 STRAFVONNIS Uitspraak: 2/4/2002. De Rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor economische strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [Verdachte P], geboren te [Geboorteplaats], op [geboortedatum], wonende te [Woonplaats], [Adres], terechtstaande ...
 • LJN AE0935, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000120-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 08/000120-00 STRAFVONNIS Uitspraak: 2/4/2002. De Rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor economische strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [Verdachte B], geboren te [Geboorteplaats], op [Geboortedatum], wonende te [Woonplaats], [Adres], terechtstaande ...
 • LJN BE8944, Raadkamer, AVNRS: 11067 en 11069
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Bij de beoordeling van de vraag of er gronden van billijkheid zijn om aan verzoekster een vergoeding in de kosten van rechtsbijstand toe te kennen neemt het hof in aanmerking dat de zaak de feitelijke instanties was gepasseerd en zich in de cassatiefase bevond, waarin mede gelet op het cassatiemiddel de feiten niet meer ter discussie stonden...
 • LJN AO0997, Eerste aanleg - meervoudig, 01-2529
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Drie inwoners van Enschede die in de nabije omgeving woonden van de plaats waar op 13 mei 2000 de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks is ontploft, hebben de Staat en de Gemeente Enschede tezamen in één procedure voor de Haagse rechtbank aansprakelijk gesteld voor de schade die zij als gevolg van die ramp hebben geleden...
 •