Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Landelijk Bureau Inning OnderhoudsbijdragenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT2983, Voorlopige voorziening, AWB 04/5373 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verweerder is op grond van de resultaten van het onderzoek door het Bureau BIBOB van oordeel dat de in het geding zijnde exploitatievergunningen moeten worden ingetrokken respectievelijk geweigerd, aangezien er een ernstige mate van gevaar bestaat dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.
 • LJN AY3932, Voorlopige voorziening, SBR 06/1870 en 1871
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verweerders hebben de aan verzoeker verleende Drank- en Horecavergunning en de daaraan gekoppelde terrasvergunning en speelautomatenvergunning ingetrokken dan wel geweigerd omdat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet BIBOB. Naar het oordeel van...
 • LJN AS9631, Voorlopige voorziening, AWB 05/601,730,1055 en 1056 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Weigering exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning. Inwinnen BIBOB-advies niet ten onrechte.
 • LJN AV6813, Voorlopige voorziening, 05/1265 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder onder toepassing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, juncto artikel 7 van de Wet bevordering integriteits- beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), besloten om de exploitatievergunning voor coffeeshop [coffeeshop 1] van...
 • LJN BA1114, Eerste aanleg - meervoudig, 06/1300 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  intrekking exploitatievergunning op grond van de wet BIBOB; zakelijk samenwerkingsverband; ernstig gevaar dat exploitatievergunning gebruikt wordt/zal worden voor het plegen van strafbare feiten
 •