Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet algemene regels herindelingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE9213, Hoger beroep, 200105455/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200105455/1. Datum uitspraak: 23 oktober 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellante, gevestigd te [plaats], tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Assen van 2 november 2001 in het geding tussen: appellante en burgemeester en wethouders van De Wolden...
 • LJN BG5668, Hoger beroep, 200802954/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Artikel 2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Rvb / minderjarige vreemdeling / geen rechtmatig verblijf / Coa heeft alleen zorgtaken voor zover die uit de Rvb voortvloeien
  Ingevolge de Rvb is het COa belast met het voorzien in de noodzakelijke bestaansvoorwaarden van de in artikel 2, eerste lid vermelde categorieën vreemdelingen...
 •