Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

 

Artikel 20
Deze wet wordt aangehaald als: Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
d
K. J. Tommel
Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Bijlage bij de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
Schaal van de huurstijgingspercentages bedoeld in artikel 7
Bij een percentage van het aantal woningen van:
is het huurstijgings-percentage:
40 procent
5,00 procent
41 procent
4,96 procent
42 procent
4,92 procent
43 procent
4,88 procent
44 procent
4,84 procent
45 procent
4,80 procent
46 procent
4,76 procent
47 procent
4,72 procent
48 procent
4,68 procent
49 procent
4,64 procent
50 procent
4,60 procent
51 procent
4,57 procent
52 procent
4,54 procent
53 procent
4,51 procent
54 procent
4,48 procent
55 procent
4,45 procent
56 procent
4,43 procent
57 procent
4,41 procent
58 procent
4,38 procent
59 procent
4,36 procent
60 procent
4,34 procent
61 procent
4,32 procent
62 procent
4,30 procent
63 procent
4,28 procent
64 procent
4,26 procent
65 procent
4,24 procent
66 procent
4,22 procent
67 procent
4,20 procent
68 procent
4,18 procent
69 procent
4,16 procent
70 procent
4,14 procent
71 procent
4,12 procent
72 procent
4,10 procent
73 procent
4,08 procent
74 procent
4,06 procent
75 procent
4,05 procent
76 procent
4,04 procent
77 procent
4,03 procent
78 procent
4,02 procent
79 procent
4,01 procent
80 procent
4,00 procent
81 procent
3,99 procent
82 procent
3,98 procent
83 procent
3,97 procent
84 procent
3,96 procent
85 procent
3,95 procent
86 procent
3,94 procent
87 procent
3,93 procent
88 procent
3,92 procent
89 procent
3,91 procent
90 procent
3,90 procent
91 procent
3,89 procent
92 procent
3,88 procent
93 procent
3,87 procent
94 procent
3,86 procent
95 procent
3,85 procent
96 procent
3,84 procent
97 procent
3,83 procent
98 procent
3,82 procent
99 procent
3,81 procent
100 procent
3,80 procent
Toepassing van de schaal:
A
Voor de bepaling van het aantal woningen dat op 1 januari 1993 in eigendom toebehoorde aan een gemeente of toegelaten instelling dan wel het aantal woningen bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel b, wordt:
*
een woning als één eenheid geteld,
*
een wooneenheid (zogenaamde huisvesting alleenstaanden en tweepersoons huishoudens; HAT) als één eenheid geteld,
*
een zogenaamde duplex-eenheid, gebouwd onder de nieuwbouwregelingen t/m 1967, als een halve eenheid geteld,
*
een eenheid in een verzorgingstehuis voor bejaarden als een halve eenheid geteld.
B
Voor de bepaling van het aantal woningen dat tot stand is gekomen met geldelijke steun, verleend met toepassing van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, wordt:
*
een woning als één eenheid geteld,
*
een wooneenheid (zogenaamde huisvesting alleenstaanden en tweepersoons huishoudens; HAT) als één eenheid geteld,
*
een eenheid in een verzorgingstehuis voor bejaarden als een halve eenheid geteld.
Het percentage van de woningvoorraad is het totale bezit onder B gedeeld door het totale bezit onder A, beide aantallen zoals bedoeld in artikel 7, eerste, tweede en vierde lid. Het percentage wordt op de gebruikelijke wijze afgerond waarbij 40,5 procent wordt 41 procent enz..


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •