Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming persoonsgegevensJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC1185, Hoger beroep, C06/952
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk ontslag; beeindiging dienstbetrekking zonder vergoeding na 2 jaar ziekte niet kennelijk onredelijk .
 • LJN BC6439, Hoger beroep, 200705442/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 juli 2005 heeft het College bescherming persoonsgegevens (hierna: het Cbp) aan de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: de Orde) een ontheffing verleend van het verbod om persoonsgegevens te verwerken.
 • LJN BG9218, Cassatie, 07/13565 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. Beklag. Gevoelige gegevens. Art. 126nd Sv. Het OM heeft i.h.k.v. een strafrechtelijk onderzoek gevorderd dat het ziekenhuis identiteitsgegevens zal verstrekken. In cassatie staat de vraag centraal of de verzochte gegevens gegevens zijn a.b.i. art. 126nd.2 derde volzin Sv. HR: uit de wetgeschiedenis...
 • LJN AN8954, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 97/188
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 22 januari 1997 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 14 januari 1997, kenmerk 9552/25941. Bij dit besluit is beslist op een bezwaar van appellante tegen een uitnodiging tot betaling van landbouwheffing van 11 juli 1996 ...
 •