Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bevordering eigenwoningbezit

 

Artikel 40 Berekening hoogte van de ewb na 15 jaar
1
De eigenwoningbijdrage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, bestaat uit:
a
een maandelijkse tegemoetkoming in de financieringslast, en
b
een tegemoetkoming in verband met het financieel risico voor de eigenaar-bewoner bij een stijging van het percentage, bedoeld in artikel 26, eerste lid.
2
De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt berekend met gebruikmaking van de formule, bedoeld in artikel 30, tweede lid, met dien verstande dat in die formule wordt verstaan onder:
H: het bedrag van het toetsinkomen op de peildatum, gewijzigd met de ontwikkeling van de consumentenprijzen (alle huishoudens), zoals die naar redelijke verwachting zal plaatsvinden;
Rx: de uitkomst van de berekening van de op de peildatum geldende financieringslast die uit de hypothecaire lening volgt bij toepassing van de voorwaarden en normen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, uitgedrukt in een percentage;
Ro: het percentage, bedoeld in artikel 29, eerste lid, dat geldt op de peildatum.
3
Er wordt slechts een eigenwoningbijdrage als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, toegekend als de uitkomst van de formule, bedoeld in het tweede lid, voor het 16e bijdragejaar een positief bedrag is en het verschil tussen Rx en Ro als bedoeld in het tweede lid niet groter is dan het opslagpercentage.
4
De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, onder b, bedraagt de uitkomst van de formule:
in welke formule voorstelt:
H: het bedrag van het toetsinkomen dat geldt op de peildatum;
Rx: de uitkomst van de berekening van de op de peildatum geldende financieringslast die uit de hypothecaire lening volgt bij toepassing van de voorwaarden en normen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, uitgedrukt in een percentage;
Ro: het percentage, bedoeld in artikel 29, eerste lid;
f: de van toepassing zijnde factor, bedoeld in artikel 27, die geldt op de peildatum.
5
De eigenwoningbijdrage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, is de helft van de netto contante waarde van de bedragen die overeenkomstig het tweede tot en met het vierde lid zijn berekend over die bijdragejaren met betrekking tot welke de uitkomst van de formule, bedoeld in het tweede lid, een positief bedrag is.
6
De volgens het vijfde lid toe te kennen eigenwoningbijdrage wordt naar boven afgerond op hele eurocenten.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •