Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet financiering sociale verzekeringen

 

Artikel 103 Middelen sectorfondsen
Ten gunste van een sectorfonds komen:
a
de premies op grond van artikel 28, met uitzondering van de premies die op grond van het derde lid van dat artikel ten gunste komen van het Algemeen Werkloosheidsfonds, en de premie op grond van artikel 74, voorzover deze de premie op grond van artikel 28, tweede lid, niet overschrijdt;
b
de bedragen, die het UWV ontvangt door toepassing van de artikelen 27a en 36 van de Werkloosheidswet, voorzover deze bedragen betrekking hebben op uitkeringen die ten laste van dit fonds zijn gebracht;
c
de bedragen, die het UWV op grond van artikel 100, onderdeel d, ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds brengt;
d
de bedragen, die het UWV ontvangt door toepassing van de artikelen 38, vierde lid, 39a, 63a, derde tot en met vijfde lid, 63b, tweede lid, en 63c van de Ziektewet;
e
de bedragen, die het UWV ontvangt door toepassing van artikel 45a van de Ziektewet, voorzover deze verband houden met op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b en c, van die wet te betalen uitkeringen;
f
de bijdragen van de werkgever of de eigenrisicodrager of de werknemer in de kosten van het onderzoek, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen e, f, g en p van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
g
de bedragen, die het UWV ontvangt door toepassing van de artikelen 76, 91 en 99 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, voorzover deze bedragen betrekking hebben op uitkeringen die ten laste van dit fonds zijn gebracht.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •