Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet financiering sociale verzekeringen

 

Artikel 128 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet financiering sociale verzekeringen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 2004
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , H. A. L. van Hoof
De Staatssecretaris van Financi├źn , J. G. Wijn
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de derde februari 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1

Hoofdstuk 2 De financiering van de volksverzekeringen

2

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

2

Afdeling 2 Premie van verzekerden

3
• 1 Premieplicht
3
• 2 Maatstaf
3
• 3 Tarief en heffingskorting
4
• 4 Aanvullende regeling
5

Afdeling 3 Rijksbijdragen

5

Hoofdstuk 3 De financiering van de werknemersverzekeringen en de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

5

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

5
• 1 Het loonbegrip
5
• 2 Inhouding en verbod van verhaal
7
• 3 Uitzondering premieplicht
8
• 4 Premiewijziging anders dan per 1 januari
8

Afdeling 2 Financiering Werkloosheidswet en Ziektewet

8
• 1 Premies ten gunste van de fondsen
8
• 2 Uitzondering overheid
8
• 3 Premieplicht werkgever en werknemer
9
• 4 Maatstaf
9
• 5 Tarief
9

Afdeling 3 Financiering Werkloosheidswet en Ziektewet bij overheid

10
• 1 Door overheid af te dragen middelen
10
• 2 Door overheid in te houden op het loon
10

Afdeling 4 Financiering Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering en Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen

11
• 1 Premies en rijksbijdragen ten gunste van de fondsen
11
• 2 Premieplicht werkgever
11
• 3 Maatstaf
11
• 4 Tarief
11
• 5 Rijksbijdrage
12

Afdeling 5 Eigenrisicodragen Ziektewet en Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering

13
• 1 Algemeen
13
• 2 Eigenrisicodragen Ziektewet
15
• 3 Eigenrisicodragen Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering
16

Afdeling 6 Premievrijstellingen en premiekorting

16
• 1 Premievrijstelling oudere werknemer
16
• 2 Korting arbeidsgehandicapte werknemer
16
• 3 Premievrijstelling bij marginale arbeid
17
• 4 Nadere regels
18

Afdeling 7 Premieheffing bij verklaring arbeidsrelatie

19

Hoofdstuk 4 De heffing en invordering van premies

19
• 1 Heffing
19
• 2 Invordering
20
• 3 Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen
21
• 4 Aanvullende regeling
22

Hoofdstuk 5 Gemoedsbezwaren

22

Hoofdstuk 6 De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen

23

Afdeling 1 De financiering van de vrijwillige volksverzekeringen

23
• 1 Inleidende bepaling
23
• 2 Heffing en inning
23
• 3 Premieplicht en tarief
23

Afdeling 2 De financiering van de vrijwillige werknemersverzekeringen

24
• 1 Inleidende bepaling
24
• 2 Heffing en inning
24
• 3 Werkloosheidswet
24
• 4 Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering
24
• 5 Ziektewet
24

Afdeling 3 Aanvullende bepalingen

25

Hoofdstuk 7 De fondsen

25

Afdeling 1 Algemeen

25

Afdeling 2 Volksverzekeringen

25
• 1 Algemene Ouderdomswet en Algemene nabestaandenwet
25
• 2 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
27

Afdeling 3 Werknemersverzekeringen

29
• 1 Werkloosheidswet en Ziektewet
29
• 2 Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering en Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen
36
Afdeling 4 Geïntegreerd middelenbeheer
39

Hoofdstuk 8 Slot- en strafbepalingen

41


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •