Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gemeenschappelijke regelingen

 

Artikel 52
1
De artikelen 8 tot en met 27 zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 20, vierde lid, en met dien verstande dat:
a
bij de toepassing van artikel 16, zesde lid, voor de woorden "artikel 25 van de Gemeentewet" wordt gelezen: het bepaalde voor het orgaan dat het lid heeft aangewezen;
b
de ontheffing bedoeld in artikel 20, tweede lid, wordt verleend door Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
c
bij de toepassing van artikel 21, vijfde lid, voor artikel 99 van de Gemeentewet wordt gelezen artikel 96 van de Provinciewet;
d
bij de toepassing van artikel 22, eerste lid, voor de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Gemeentewet worden gelezen de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Provinciewet;
e
bij de toepassing van artikel 24, eerste lid, voor artikel 94 van de Gemeentewet wordt gelezen artikel 92 van de Provinciewet;
f
bij de toepassing van artikel 24, vierde lid, voor de artikelen 96 tot en met 99 van de Gemeentewet worden gelezen de artikelen 93 tot en met 96 van de Provinciewet;
g
bij de toepassing van artikel 25, eerste lid, voor de artikelen 94 en 139 tot en met 144 van de Gemeentewet wordt gelezen de artikelen 92 en 136 tot en met 140 van de Provinciewet;
h
bij de toepassing van artikel 25, eerste lid jo artikel 21, vijfde lid, voor artikel 99 van de Gemeentewet wordt gelezen artikel 96 van de Provinciewet;
i
bij de toepassing van artikel 26, vierde lid, eerste volzin, voor gedeputeerde staten wordt gelezen gedeputeerde staten van de provincie, waarin de plaats van vestiging gelegen is;
j
bij de toepassing van artikel 27, eerste lid, voor ?Burgemeester en wethouders? wordt gelezen ?Gedeputeerde staten? en voor ?hun gemeente?: hun provincie.
2
Wanneer is gehandeld in strijd met het bepaalde in het eerste lid juncto artikel 20, eerste lid, is artikel X 7, eerste tot en met vijfde lid, van de Kieswet van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •