Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gemeenschappelijke regelingen

 

Artikel 89
1
Ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur van het openbaar lichaam of die van het gemeenschappelijk orgaan zijn van overeenkomstige toepassing de regels, in de ruimste zin, welke bij of krachtens de wet zijn gesteld voor de verdeling van de bevoegdheden van de provinciale besturen over de provinciale bestuursorganen, voor de uitoefening van die bevoegdheden, alsmede voor het toezicht daarop. Dit geldt niet voor zover daarvan bij of krachtens deze wet is afgeweken.
2
Indien en voor zover de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden van het bestuur van een openbaar lichaam en die van een gemeenschappelijk orgaan uitsluitend door de besturen van de deelnemende waterschappen zijn overgedragen zijn daarop, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, van overeenkomstige toepassing de regels, in de ruimste zin, welke bij of krachtens de wet zijn gesteld voor de verdeling van de bevoegdheden van de deelnemende waterschappen over hun bestuursorganen, voor de uitoefening van die bevoegdheden, alsmede voor het toezicht daarop.
3
De besturen van de deelnemende provincies en waterschappen kunnen bij de regeling beperkingen aanbrengen in de bevoegdheden die door het bestuur van het openbaar lichaam, onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan zouden kunnen worden ontleend aan de regels, bedoeld in het eerste en tweede lid.
4
Voor bij algemene maatregel van bestuur aan te geven categorie├źn van gevallen, waarin inachtneming van bepaalde regels, bedoeld in het eerste en tweede lid, onevenredig belastend zou zijn in verhouding tot het met die regels beoogde doel, kunnen bij die maatregel daarvan afwijkende regels worden gesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •