Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

 

Artikel 6
1
Het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3, stelt ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel f, in overeenstemming met de besturen van de ziekenhuizen en van de vergunninghouders voor ambulancevervoer, ten minste één maal per vier jaren een organisatieplan vast. Het organisatieplan bevat de operationele prestaties van de bij de geneeskundige hulpverlening betrokken diensten, instellingen en organisaties, die nodig zijn om uitvoering te geven aan het beheersplan, bedoeld in artikel 5 van de Wet rampen en zware ongevallen
2
Het organisatieplan wordt tussentijds geactualiseerd, indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven.
3
Het plan bevat in ieder geval:
a
de taken van de geneeskundige hulpverleningsdiensten en de maatregelen gericht op realisering daarvan;
b
de werkwijzen van de geneeskundige hulpverleningsdiensten en de maatregelen gericht op realisering daarvan;
c
de personeels- en materieelsterkte van de geneeskundige hulpverleningsdiensten en de maatregelen gericht op de realisering daarvan;
d
het opleidingsniveau en de geoefendheid van het personeel van de geneeskundige hulpverleningsdiensten en de maatregelen gericht op de realisering daarvan.
4
Het organisatieplan en de wijzigingen daarop worden toegezonden aan het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, aan het bestuur van de regionale brandweer, bedoeld in artikel 4 van de Brandweerwet 1985, en aan de commissaris van de Koning.
5
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de inhoud.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •