Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

Artikel 126 Besluiten inzake vereenvoudigde uitbreidingstoelating van biociden
1
Het college kan in afwijking van artikel 49 een aanvraag tot vereenvoudigde uitbreiding van de toepassing van een biocide als bedoeld in artikel 121, eerste lid, in behandeling nemen.
2
Alleen een natuurlijke persoon of rechtspersoon ten name van wie een besluit tot toelating is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 42, tweede lid, kan een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, indienen met betrekking tot voornoemd besluit tot toelating.
3
Op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, is artikel 49, eerste lid, onderdeel b, aanhef en onder 1°, niet van toepassing, wanneer het voorgenomen gebruik een kleine omvang heeft in vergelijking met het gebruik dat verband houdt met de eerdere toelating.
4
De artikelen 45, tweede lid, 48, tweede lid, 49, eerste lid, onderdeel a en onderdeel b, aanhef, eerste zinsdeel met betrekking tot de gemeenschappelijke beginselen, en de artikelen 54 tot en met 56 alsmede de paragrafen 4 en 5 van hoofdstuk 5, zijn op besluiten als bedoeld in het eerste lid niet van toepassing.
5
Het college besluit op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid of op verzoek van Onze Minister tot uitbreiding van een toepassing als bedoeld in het eerste lid, wanneer dit in het openbaar belang is en het voorgenomen gebruik van kleine omvang is.
6
De aanvrager deelt het college bij de aanvraag mede hoe de voorschriften voor de uitbreiding van de toepassing aan de gebruikers worden medegedeeld.
7
Het college kan in het belang van de volksgezondheid, arbeidsbescherming en milieu ambtshalve een wijze van mededelen bepalen.
8
Onze Minister kan regels stellen voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde en zevende lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •