Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet grensoverschrijdende betaaldiensten

 

Artikel 12
1
Indien, na aanvaarding van de opdracht tot bemiddeling bij een grensoverschrijdende overmaking door een bemiddelende instelling, de rekening van de betalingsverkeerinstelling of buitenlandse instelling van een begunstigde niet met het daarmee overeenkomende bedrag wordt gecrediteerd, is de bemiddelende instelling verplicht op verzoek van de betalingsverkeerinstelling of buitenlandse instelling het bedrag van die overmaking, inclusief de aan de opdracht verbonden kosten en de wettelijke rente op het bedrag van de grensoverschrijdende overmaking over de periode tussen de datum van aanvaarding van de opdracht tot bemiddeling bij een grensoverschrijdende overmaking en de datum van creditering, zonder kosten in rekening te brengen, weer ter beschikking te stellen aan de betalingsverkeerinstelling of buitenlandse instelling die haar de opdracht tot bemiddeling bij die overmaking heeft gegeven. Indien de grensoverschrijdende overmaking niet tot stand is gekomen ingevolge foutieve of onvolledige instructies van de betalingsverkeerinstelling of buitenlandse instelling, moet de bemiddelende instelling al het mogelijke doen om het bedrag van de grensoverschrijdende overmaking weer ter beschikking van deze instellingen te stellen.
2
De in lid 1 genoemde verplichting is niet van toepassing indien een grensoverschrijdende overmaking niet naar behoren tot stand is gekomen ingevolge niet-uitvoering van de grensoverschrijdende overmaking door een bemiddelende instelling of buitenlandse bemiddelende instelling die is gekozen door de betalingsverkeerinstelling of buitenlandse instelling van de begunstigde. In dat geval is de bemiddelende instelling in afwijking van het eerste lid verplicht het bedrag aan de betalingsverkeerinstelling of buitenlandse instelling van de begunstigde ter beschikking te stellen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •