Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet instelling provincie Flevoland

 

Artikel 16
1
Er is tot de datum van instelling voor het grondgebied van de provincie een openbaar lichaam, genaamd voorbereidingslichaam provincie Flevoland.
2
Het bestuur van het voorbereidingslichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
3
Het bepaalde in de Provinciewet inzake de inrichting en samenstelling van het provinciaal bestuur alsmede inzake de wijze van uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 17, is, tenzij deze wet anders bepaalt, van overeenkomstige toepassing op het voorbereidingslichaam, in die zin dat de bepalingen, betrekking hebbende op provinciale staten, van overeenkomstige toepassing zijn op het algemeen bestuur van het voorbereidingslichaam, de bepalingen, betrekking hebbende op gedeputeerde staten, van overeenkomstige toepassing zijn op het dagelijks bestuur van het voorbereidingslichaam en de bepalingen, betrekking hebbende op de commissaris van de Koning, van overeenkomstige toepassing zijn op de voorzitter van het voorbereidingslichaam.
4
De als lid van provinciale staten gekozenen treden, zodra zij de eed (verklaring en belofte), bedoeld in artikel 14 hebben afgelegd, op als algemeen bestuur van het voorbereidingslichaam; de commissaris van de Koning in de provincie treedt, zodra hij de eed (verklaring en belofte), genoemd in artikel 53 van de Provinciewet heeft afgelegd, op als voorzitter van dat lichaam.
5
Het algemeen bestuur benoemt binnen twee weken na het afleggen van de eed (verklaring en belofte), bedoeld in artikel 14, de leden van het dagelijks bestuur. Met ingang van de datum van instelling treedt het dagelijks bestuur op als gedeputeerde staten.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •