Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet luchtvaart

 

Artikel 6.53
1
De regels, bedoeld in artikel 6.51, tweede lid, kunnen onder meer betrekking hebben op:
a
de eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van luchtvaartuigen, waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd;
b
de documenten die met betrekking tot gevaarlijke stoffen opgemaakt dienen te worden;
c
de stuwage en de belading van luchtvaartuigen met inbegrip van samenlading;
d
het onderzoek van gevaarlijke stoffen naar hun eigenschappen;
e
de eisen ten aanzien van verpakking van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van de daarbij behorende inrichting of uitrusting, en het testen of keuren daarvan, alsmede de uitgifte en intrekking van verpakkingskenmerken;
f
de etiketten, kenmerken of andere aanduidingen op de verpakking, bedoeld in onderdeel e;
g
de eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van inrichtingen, voertuigen of werktuigen met behulp waarvan gevaarlijke stoffen worden geladen of gelost;
h
de keuring van de inrichtingen, voertuigen of werktuigen, bedoeld in onderdeel g;
i
de melding voorafgaande aan het verrichten van een handeling, als bedoeld in artikel 6.51;
j
het opstellen van een risico-inventarisatie met betrekking tot het vervoeren, laden of lossen van door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat daartoe aangewezen stoffen;
k
het aanwijzen van luchtroutes waarlangs door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
2
De betrokkene is een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat vast te stellen vergoeding verschuldigd voor de kosten van een keuring, als bedoeld in onderdeel h van het eerste lid, gebaseerd op de werkelijke kosten.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •