Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet militaire strafrechtspraak

 

Artikel 18
1
Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing op vonnissen van de militaire kamers van de gerechten in eerste aanleg.
2
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba oordeelt in hoger beroep over de daarvoor vatbare vonnissen van de gerechten in eerste aanleg.
3
Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is een meervoudige kamer onder de benaming van militaire kamer.
4
De behandeling van de in het eerste lid bedoelde zaken geschiedt bij uitsluiting door een militaire kamer. Deze kamer oordeelt over het beklag bedoeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, indien de persoon wiens vervolging wordt verlangd zich bevindt in de Nederlandse Antillen of in Aruba.
5
Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de benoeming geschiedt na overleg met de Ministeriƫle Samenwerkingsraad, aan de vereisten van artikel 53, eerste lid, van de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba bij voorkeur dient te worden voldaan en de militair tenminste een hoofdofficiersrang bekleedt.
6
Artikel 6, derde, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
7
Artikel 17, negende lid, is van overeenkomstige toepassing.
8
Overdracht van een zaak die bij de militaire kamer van het gerechtshof aanhangig is met betrekking tot een persoon die zich bevindt in de Nederlandse Antillen of in Aruba, dan wel overdracht van een zaak die bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie aanhangig is met betrekking tot een persoon die zich niet meer in de Nederlandse Antillen of in Aruba bevindt, naar het in artikel 8 genoemde gerechtshof, kan plaatsvinden in de stand waarin de zaak zich op dat ogenblik bevindt. Uitvoering van deze overdracht geschiedt door het openbaar ministerie. Het hof waaraan de zaak wordt overgedragen is bevoegd in hoger beroep over de zaak te oordelen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •