Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

 

Artikel 2
1
Er is een openbaar rompbevrachtingsregister, dat door Onze Minister wordt gehouden.
2
Het rompbevrachtingsregister bevat ten aanzien van elk daarin ingeschreven zeeschip de volgende gegevens:
a
de naam die het schip voert;
b
de naam waaronder het schip buiten Nederland teboekstaat;
c
de bruto en netto tonnage van het schip volgens de door de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat afgegeven meetbrief;
d
de beschrijving van het schip, welke de volgende gegevens dient te bevatten:
1
het type en de inrichting van het schip,
2
het materiaal waarvan de romp is gemaakt,
3
de overige speciale kenmerken van het schip,
4
het unieke scheepsidentificatienummer,
5
de naam en de vestigingsplaats van de werf waar het schip is gebouwd,
6
het bouwjaar en het bouwnummer,
7
het aantal motoren waaruit de voortstuwingsinstallatie bestaat, en
8
het type, het vermogen, de fabrikant en het fabrieksnummer van elke motor;
e
de naam en het adres van het kantoor, waar het schip buiten Nederland teboekstaat, met vermelding van de dagtekening en de nummering van de teboekstelling;
f
de naam en het adres van de eigenaar;
g
de naam en het adres van de rompbevrachter;
h
de dagtekening van de rompbevrachtingsovereenkomst en de tijdsduur waarvoor die overeenkomst is afgesloten.
3
Desgevraagd verleent Onze Minister kosteloos inzage in het rompbevrachtingsregister, en geeft hij tegen kostprijs voor eensluidend gewaarmerkte uittreksels daaruit af.
4
Het doel van het rompbevrachtingsregister is de goede uitvoering van de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •