Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de kansspelen

 

Artikel 14c
1
Onze in artikel 14b, eerste lid, genoemde Ministers verbinden voorschriften aan de vergunning tot het organiseren van een instantloterij.
2
De voorschriften hebben onder meer betrekking op:
a
het aantal te houden instantloterijen en het aantal uit te geven deelnamebewijzen per instantloterij;
b
de inrichtingen waar deelnamebewijzen verkrijgbaar worden gesteld en de maximale inleg per deelnamebewijs;
c
het waarborgen van een eerlijk en betrouwbaar spelverloop en het voorkomen van fraude en misbruik;
d
de administratie en de dekking van de aan de organisatie verbonden kosten;
e
de wijze van werving en reclame;
f
de bestemming van de opbrengst van de gehouden instantloterijen;
g
de statuten en reglementen van de rechtspersoon;
h
het van overheidswege te houden toezicht op de naleving;
i
de inrichting van het jaarlijks door de rechtspersoon van zijn werkzaamheden en de financiƫle resultaten daarvan uit te brengen verslag en de wijze van publikatie van dat verslag.
3
Van de voorschriften wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. Zij kunnen worden gewijzigd en aangevuld.
4
Voorzover de voorschriften genoemd in het tweede lid betrekking hebben op de in artikel 14b bedoelde vergoeding, alsmede op inrichtingen waar tevens deelnamebewijzen aan de staatsloterij verkrijgbaar zijn en op de vertegenwoordiging van de rechtspersoon welke is belast met de organisatie van de staatsloterij in het bestuur van de in artikel 14b bedoelde rechtspersoon, worden deze vastgesteld in overeenstemming met Onze Minister van Financiƫn.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4571, Eerste aanleg - meervoudig, 93/3246
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-02-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, "p" tweede meervoudige belastingkamer. 24 februari 1995 nummer: 93/3246 UITSPRAAK op het beroep van A te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, betreffende na te noemen aangifte. 1. Aangifte en bezwaar Belanghebbende heeft over het derde...
 •