Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966

 

Artikel 6
1
Voor een in artikel 5, eerste lid, letter b , bedoeld motorrijtuig dat wordt voortbewogen of is bestemd om te worden voortbewogen door:
a
een kracht welke wordt ontleend aan minerale oliën als zijn bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561) wordt de op de voet van artikel 5, eerste lid, berekende belasting vermeerderd met f 350, alsmede met f 69 per 100 kilogram eigen gewicht boven 500 kilogram. De vermeerdering van belasting, bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt vermeerderd met f 39 per 100 kilogram eigen gewicht tot en met 1000 kilogram en met f 44 per 100 kilogram eigen gewicht boven 1000 kilogram.
b
een kracht welke niet uitsluitend wordt ontleend aan minerale oliën als zijn bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdelen a of b, van de Wet op de accijns, wordt op de voet van artikel 5, eerste lid, berekende belasting vermeerderd met f 538, alsmede met f 91 per 100 kilogram eigen gewicht boven 500 kilogram. De vermeerdering van belasting bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt vermeerderd met f 46 per 100 kilogram eigen gewicht tot en met 1000 kilogram en met f 52 per 100 kilogram eigen gewicht boven 1000 kilogram.
2
Voor een in artikel 5, eerste lid, onder d , bedoeld motorrijtuig dat wordt voortbewogen of is bestemd om te worden voortbewogen door een kracht welke niet uitsluitend wordt ontleend aan minerale oliën als zijn bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdelen a of b, van de Wet op de accijns, wordt de op de voet van artikel 5, eerste lid, berekende belasting vermeerderd met f 155, alsmede met f 31 per 100 kilogram eigen gewicht boven 500 kilogram tot en met 1000 kilogram en met f 34 per 100 kilogram eigen gewicht boven 1000 kilogram. De vermeerdering van belasting bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt vermeerderd met f 31 per 100 kilogram eigen gewicht tot en met 1000 kilogram en met f 34 per 100 kilogram eigen gewicht boven 1000 kilogram.
3
Onder de in het eerste en tweede lid bedoelde minerale oliën worden begrepen mengsels van de minerale oliën met hiertoe door Onze Minister, al dan niet voorwaardelijk, aangewezen stoffen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •