Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 21b
1
Voor de invoer van goederen wordt vrijstelling verleend indien deze invoer geen handelskarakter heeft en deze goederen deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers komende uit derde-landen. De vrijstelling wordt verleend voor:
a
goederen, niet zijnde goederen bedoeld in de onderdelen b tot en met e, waarvan de totale waarde niet meer dan € 430 per reiziger bedraagt. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt de waarde van een afzonderlijk goed niet gesplitst;
b
de volgende tabaksproducten per reiziger tot een maximum van:
? 200 sigaretten;
? 100 cigarillo?s;
? 50 sigaren;
? 250 gram rooktabak; of
? een proportioneel assortiment van deze producten;
c
alcohol en alcoholhoudende dranken, niet zijnde niet-mousserende wijnen en bier, per reiziger tot een maximum van:
? 1 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. of niet gedenatureerde ethylalcohol van 80% vol. en hoger;
? 2 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van maximaal 22% vol.; of een proportioneel assortiment van deze producten;
d
een maximale hoeveelheid van 4 liter niet-mousserende wijn en 16 liter bier per reiziger;
e
brandstof die zich in het normale reservoir van een voertuig bevindt, alsmede per voertuig een maximale hoeveelheid van tien liter brandstof in een draagbaar reservoir.
2
Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt voor reizigers in de particuliere plezierluchtvaart of plezierzeevaart beperkt tot € 300.
3
De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c en d, geldt niet voor reizigers jonger dan zeventien jaar.
4
De maximale hoeveelheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c en d, worden voor personeel van vervoermiddelen die worden gebruikt in het verkeer tussen de Gemeenschap en derde-landen beperkt tot de volgende hoeveelheden:
a
voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b:
? 40 sigaretten;
? 20 cigarillo?s;
? 10 sigaren;
? 50 gram rooktabak;
b
voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c:
? 1 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. of niet gedenatureerde ethylalcohol van 80% vol. en hoger;
? 1 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van maximaal 22% vol.;
c
voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel d:2 liter niet-mousserende wijn en 8 liter bier.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU7910, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00011 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft geen recht op vrijstelling van de omzetbelasting bij de invoer in Nederland van een in Zwitserland gekocht notebook. Belanghebbende voldoet niet aan de voorwaarden van de Verordening (EEG) 918/83, omdat het permanente centrum van zijn belangen ten tijde van deze invoer in Nederland lag.
 • LJN BD2536, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/6397 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Omzetbelasting. Hoogte vergoeding. Vreemde valuta. Eiseres verkocht muziek-cd's tegen inlevering van enveloppen die door de klanten konden worden gevuld met bepaalde buitenlandse valuta die op de buitenzijde van de enveloppe stonden voorgedrukt. De klanten moesten deze valuta omrekenen naar de waarde...
 •