Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1106, Eerste aanleg - meervoudig, 95/1101
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 95/1101 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Hoofd afdeling Financiën van de gemeente Gennep (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te melden aanslag...
 • LJN AA6572, Eerste aanleg - meervoudig, 95/00435
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 95/00435 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X te Z tegen de uitspraak van het...
 • LJN AF6033, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01339
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/01339 (accijns) U i t s p r a a k op het beroep van [X] N.V. te [Z] (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te noemen aan...
 • LJN AQ1077, Eerste aanleg - meervoudig, 01/90042
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gelet op de bewoordingen van post 0307 en IDR-Aantekening 1 op hoofdstuk 1 is de Douanekamer van oordeel dat voor indeling van levende ongewervelde waterdieren in post 0307 van het GDT niet is vereist dat deze, zoals belanghebbende betoogt, geschikt zijn voor menselijke consumptie. Dit wordt bevestigd door IDR...
 • LJN AT8208, Cassatie, 41412
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - afronding van verschuldigde BTW-bedragen; - prejudiciële vragen over artikel 2, eerste en tweede alinea, van de Eerste richtlijn; - artikel 11, A, lid 1, letter a, van de Zesde richtlijn; - artikel 22, lid 3, letter b, eerste volzin, en lid 5, van de Zesde richtlijn.
 • LJN AY8353, Eerste aanleg - meervoudig, 01/03827
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Is belanghebbende er in geslaagd aan de hand van boeken en bescheiden aan te tonen dat door hem terecht het nultarief voor de omzetbelasting is toegepast? II. Kan belanghebbende een beroep doen op bij hem gewekt, in rechte te honoreren, vertrouwen...
 • LJN BB3448, Cassatie, 43174
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 9, lid 2, letter b, Wet OB’68 jo post a.6 van tabel II bij Wet OB’68 en art. 8:68Awb. Toepassing nultarief intracommunautaire leveringen? Weigering heropening onderzoek.
 •