Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

 

Artikel 5
1
In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen wordt verstaan onder invoer het vanuit een derde land brengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak in Nederland.
2
Als invoer wordt mede aangemerkt:
a
het in Nederland beëindigen van een communautaire douaneregeling waaronder alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak zijn geplaatst, anders dan door plaatsing onder een andere communautaire douaneregeling;
b
het in Nederland onttrekken van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak aan een communautaire douaneregeling;
c
het eigen verbruik, anders dan als grondstof, in Nederland van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak die onder een communautaire douaneregeling zijn geplaatst of binnen een plaats voor tijdelijke opslag.
3
Als invoer wordt niet aangemerkt het, met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden:
a
brengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak vanuit een derde land naar een inrichting die voor dat soort goed als zodanig is aangewezen of naar een plaats voor tijdelijke opslag;
b
in Nederland plaatsen onder een communautaire douaneregeling van vanuit een derde land binnengebrachte alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak;
c
brengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak die zijn geplaatst onder een communautaire douaneregeling naar een inrichting die voor dat soort goed als zodanig is aangewezen;
d
brengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak vanuit een plaats voor tijdelijke opslag naar een inrichting die voor dat soort goed als zodanig is aangewezen;
e
onder ambtelijk toezicht vernietigen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak die onder een communautaire douaneregeling zijn geplaatst.
4
De voorwaarden, bedoeld in het derde lid, hebben betrekking op formaliteiten waaraan bij de overbrenging van de goederen moet worden voldaan alsmede op de daarbij te stellen zekerheid.
5
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •