Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

Artikel 5
1
De hoofddirecteur stelt het algemeen weerbericht om niet beschikbaar aan natuurlijke en rechtspersonen die in Nederland beroepsmatig of bedrijfsmatig weersinformatie via openbare media en communicatiekanalen verspreiden.
2
Tot het algemeen weerbericht behoren, voor zover betrekking hebbend op of gevolgen hebbend voor Nederland of de Noordzee:
a
actuele meteorologische waarnemingen;
b
een beschrijving van de weersgesteldheid, waarbij onder a bedoelde waarnemingen zijn geïnterpreteerd;
c
de weersverwachtingen voor vandaag;
d
weersverwachtingen voor de middellange termijn;
e
berichten inzake de zonkrachtverwachting;
f
weerberichten ten behoeve van de scheepvaart in de Nederlandse kustwateren, de Waddenzee en het IJsselmeer;
g
weerberichten voor de Noordzee;
h
waarschuwingen ten behoeve van de scheepvaart;
i
waarschuwingen ten behoeve van het wegverkeer;
j
waarschuwingen voor extreme weersomstandigheden;
k
berichten bij calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt
3
Voor zover zich relevante verschillen in het weer boven Nederland of de Noordzee voordoen, kan een regionale detaillering in de berichtgeving worden aangebracht.
4
Waarschuwingen, berichten bij calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt en verdere weersverwachtingen waarbij de veiligheid in het geding is, worden voorzover het KNMI over de relevante gegevens beschikt en deze redelijkerwijs heeft kunnen omzetten in een algemeen weerbericht, terstond beschikbaar gesteld. Overige onderdelen van het algemeen weerbericht worden, behoudens indien zich geen significante weersontwikkelingen voordoen, ten minste 3-uurlijks beschikbaar gesteld.
5
Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld inzake de inhoud en de beschikbaarheid van het algemeen weerbericht. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele stand van wetenschap en techniek.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •