Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

 

Artikel 7.59 Studentenstatuut
1
Het instellingsbestuur stelt het studentenstatuut vast en maakt dit bekend.
2
Het instellingsbestuur reikt aan iedere student bij de eerste inschrijving voor een opleiding het studentenstatuut uit. Indien noodzakelijk reikt het instellingsbestuur ook bij inschrijving voor een volgend studiejaar het studentenstatuut uit.
3
Het studentenstatuut omvat een opleidingsspecifiek deel en een instellingsspecifiek deel.
4
Het opleidingsspecifiek deel bevat in elk geval:
a
een beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten die de student door de instelling worden aangeboden, waaronder in ieder geval worden begrepen:
1
informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs,
2
de studentenvoorzieningen, en
3
de faciliteiten betreffende de studiebegeleiding,
b
de vastgestelde onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, eerste lid, en
c
een beschrijving van procedures die in aanvulling op de procedures, bedoeld in het vijfde lid onder b ten 2°, op de opleiding van toepassing zijn.
5
Het instellingsspecifiek deel bevat in elk geval:
a
een beschrijving van de rechten en verplichtingen van de studenten, voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de wet, en
b
een overzicht van de regelingen die beogen de rechten van studenten te beschermen, waarin worden opgenomen:
1
een beschrijving van de procedures voor bezwaar en beroep binnen de instelling, alsmede van de beroepsrechten die kunnen worden ontleend aan deze wet en andere wettelijke regelingen, en
2
een beschrijving van aanvullende procedures ter bescherming van de rechten van studenten die door het instellingsbestuur worden getroffen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •