Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het notarisambtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ2189, Hoger beroep, 1107/2006 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In het onderhavige geval doen zich naar het oordeel van het hof de uitzonderingen van lid 2 van artikel 21 Wna niet voor. De tekst van de akte van 8 juni 1999 en de daarin vervatte bepaling houdende een onherroepelijke volmacht zijn volstrekt helder en laten geen ruimte voor enige andere uitleg, mede...
 • LJN BG9494, Cassatie, 07/13311 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beslag onder verschoningsgerechtigde (notaris). HR verwijst naar conclusie AG die inhoudt dat ‘s Hofs oordeel dat i.c. sprake is geweest van zeer uitzonderlijke omstandigheden die met zich brengen dat het belang van de waarheidsvinding moet prevaleren boven het belang dat door het verschoningsrecht wordt gediend, onjuist, noch onbegrijpelijk is.
 • LJN AO5923, Hoger beroep kort geding, 03/605
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  03-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In het onderhavige geding vorderen [appellanten] een veroordeling van de notaris tot medewerking aan effectuering van de door gunning tot stand gekomen koopovereenkomst tussen [appellant sub 1] en [appellant sub 2]. Te dien einde doen zij een beroep op genoemd artikel 8 lid 6 van de veilingvoorwaarden, dat bepaalt...
 • LJN BC7389, Raadkamer, AVNR 541-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  552a Sv: Het verschoningsrecht van de verschoningsgerechtigde, in dit geval een notaris, is in zoverre niet absoluut dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt - ook ten aanzien van datgene waarvan de wetenschap de verschoningsgerechtigde als zodanig is toevertrouwd, ...
 •