Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het voortgezet onderwijs

 

Artikel 13 Vakken en andere programma-onderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: v.w.o.
1
Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het atheneum omvat:
a
Nederlandse taal en literatuur,
b
Engelse taal en literatuur,
c
een andere moderne vreemde taal en literatuur, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, of Friese taal en cultuur, ter keuze van de leerling, voor zover het bevoegd gezag deze vakken aanbiedt,
d
maatschappijleer,
e
algemene natuurwetenschappen,
f
culturele en kunstzinnige vorming of, ter keuze van de leerling, voor zover het bevoegd gezag dat vak aanbiedt, klassieke culturele vorming, met dien verstande, dat het vak klassieke culturele vorming in elk geval deel uitmaakt van het profiel indien ook Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur, dan wel beide, deel uitmaken van het profiel, en
g
lichamelijke opvoeding.
2
Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het gymnasium omvat:
a
Nederlandse taal en literatuur,
b
Engelse taal en literatuur,
c
Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur, ter keuze van de leerling uit deze beide door het bevoegd gezag aan te bieden vakken,
d
maatschappijleer,
e
algemene natuurwetenschappen,
f
klassieke culturele vorming, en
g
lichamelijke opvoeding.
3
Het profieldeel van het profiel natuur en techniek in het gymnasium en atheneum omvat:
a
wiskunde,
b
natuurkunde,
c
scheikunde, en
d
een vak ter keuze van de leerling uit vakken die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, voor zover het bevoegd gezag deze vakken aanbiedt.
4
Het profieldeel van het profiel natuur en gezondheid in het gymnasium en atheneum omvat:
a
wiskunde,
b
biologie,
c
scheikunde, en
d
een vak ter keuze van de leerling uit vakken die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, voor zover het bevoegd gezag deze vakken aanbiedt.
5
Het profieldeel van het profiel economie en maatschappij in het gymnasium en atheneum omvat:
a
wiskunde,
b
economie,
c
geschiedenis, en
d
een vak ter keuze van de leerling uit vakken die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, voor zover het bevoegd gezag deze vakken aanbiedt.
6
Het profieldeel van het profiel cultuur en maatschappij in het gymnasium en atheneum omvat:
a
wiskunde,
b
geschiedenis,
c
een vak ter keuze van de leerling uit culturele vakken die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, voor zover het bevoegd gezag deze vakken aanbiedt, en
d
een vak ter keuze van de leerling uit maatschappelijke vakken die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, voor zover het bevoegd gezag deze vakken aanbiedt.
7
Het vrije deel van elk profiel in het gymnasium en atheneum omvat ten minste één vak uit het geheel van:
a
vakken, genoemd in het eerste onderscheidenlijk tweede lid, die de leerling niet op grond van het eerste tot en met zesde lid heeft gekozen, voor zover het bevoegd gezag deze vakken als onderdeel van het vrije deel aanbiedt,
b
vakken, genoemd in of aangewezen op grond van het derde tot en met zesde lid, die de leerling niet op grond van het eerste tot en met zesde lid heeft gekozen, voor zover het bevoegd gezag deze vakken als onderdeel van het vrije deel aanbiedt,
c
andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vakken, voor zover het bevoegd gezag deze aanbiedt, en
d
door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en andere programma-onderdelen.
8
Het bevoegd gezag kan beslissen dat vakken en andere programma-onderdelen door alle leerlingen worden gevolgd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •