Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet personenvervoer 2000

 

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
b
regionaal openbaar lichaam: een plusregio als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen die de gemeente of gemeenten Amsterdam, Arnhem en Nijmegen, Eindhoven en Helmond, Enschede en Hengelo, ?s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat;
c
Nederlandse Mededingingsautoriteit: de Nederlandse Mededingingsautoriteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Mededingingswet;
d
raad van bestuur van de mededingingsautoriteit: de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, genoemd in artikel 2 van de Mededingingswet;
e
bus: motorrijtuig, al dan niet voorzien van een aanhangwagen, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen;
f
auto: motorrijtuig ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen;
g
dienstregeling: voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin zijn aangeduid de halteplaatsen waartussen en de tijdstippen waarop openbaar vervoer wordt verricht, zo nodig onder de vermelding of de halteplaatsen of de tijdstippen door de reiziger kunnen worden beïnvloed;
h
openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig;
i
besloten busvervoer: personenvervoer per bus, anders dan bedoeld in onderdeel h;
j
taxivervoer: personenvervoer per auto, anders dan bedoeld in onderdeel h, tegen betaling;
k
vervoerder: degene die openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig;
l
concessie: recht om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak;
m
concessieverlener: het tot verlening van een concessie bevoegde gezag, bedoeld in artikel 20;
n
concessiehouder: vergunninghoudende vervoerder aan wie een concessie is verleend.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA8268, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/778
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  IV De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 00/778 27 oktober 2000 14880 Uitspraak op a. het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak van: A, verzoeker, gemachtigde: mr J.B. Vallenduuk, advocaat te Haarlem, tegen de Minister van Verkeer en Waterstaat, te 's-Gravenhage, verweerder, gemachtigde...
 • LJN AE6807, Voorlopige voorziening, AWB 02/1169
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven Enkelvoudige kamer voor spoedeisende zaken No. AWB 02/1169 15 juli 2002 14880 Wet personenvervoer Bestuursdwang/dwangsom Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak van: A, te B, verzoeker, gemachtigde: mr P.J.M. Koenen, advocaat...
 •