Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet pleziervaartuigen

 

Artikel 7
1
De fabrikant of diens gemachtigde brengt de CE-markering van overeenstemming aan, indien een pleziervaartuig, een onderdeel van een pleziervaartuig, een buitenboordmotor, of een hekmotor met geïntegreerde uitlaat wordt vermoed te voldoen aan artikel 3, tweede lid.
2
De CE-markering van overeenstemming wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht op het pleziervaartuig, overeenkomstig de bijlagen I, deel A, punt 2.2, en IV van de richtlijn, en gaat, uitgezonderd de gevallen waarin uitsluitend de procedures, bedoeld in bijlagen V en VI van de richtlijn van toepassing zijn, vergezeld van het identificatienummer van de desbetreffende keuringsinstantie.
3
Indien de beoordeling van overeenstemming na de bouw van het pleziervaartuig is verricht, wordt, onverminderd het tweede lid, op het in bijlage I, deel A, punt 2.2, van de richtlijn, bedoelde plaatje van de bouwer eveneens vermeld: ?Certificering na de bouw.?.
4
De CE-markering van overeenstemming wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht op de buitenboordmotor of de hekmotor met geïntegreerde uitlaat, overeenkomstig de bijlagen I, deel B, punt 1.1, en IV van de richtlijn, en gaat vergezeld van het identificatienummer van de desbetreffende keuringsinstantie.
5
De CE-markering van overeenstemming wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht op onderdelen van pleziervaartuigen of op de verpakking van een onderdeel indien aanbrenging op het onderdeel zelf niet mogelijk is.
6
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op pleziervaartuigen die nog niet zijn afgebouwd en op onderdelen van pleziervaartuigen, met dien verstande, dat de CE-markering van overeenstemming wordt aangebracht op de verpakking van een onderdeel, indien aanbrenging op het onderdeel zelf niet mogelijk is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •