Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet samenvoeging van de gemeenten Geffen en Nuland

 

Artikel 1
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Geffen en Nuland opgeheven.
2
Met ingang van de datum van herindeling wordt een nieuwe gemeente Maasdonk ingesteld. Deze nieuwe gemeente bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Geffen en Nuland, alsmede een deel van de gemeente Lith ten zuiden van de Hertogswetering, een deel van de gemeente Oss gelegen ten zuiden van de Hertogswetering, een deel van de gemeente Heesch gelegen ten oosten van de Koksteeg, een deel van de gemeente Heesch nabij de kom van de kern Vinkel, een deel van de gemeente Heeswijk-Dinther nabij de kern Kaathoven, een deel van de gemeente Berlicum nabij de kern Kaathoven, een deel van het vakantiedorp Vinkeloord, dat thans behoort tot de gemeente Rosmalen, een deel van de gemeente Rosmalen ten zuiden van de spoorlijn nabij de kom van Nuland, Heiduinen genaamd en een deel van Rosmalen ten noorden van de spoorlijn, Heeseind genaamd, behoudens het gebied bij het sportpark De Bergsche Hoeve en het recreatiegebied De Geffense Bosjes die naar de gemeente Oss overgaan, het gebied gelegen tussen oude en nieuwe Rijksweg A-50 dat naar de gemeente Heesch overgaat, het gebied ten zuiden van de Barrièrewetering dat naar de gemeente Berlicum overgaat, een deel van het themapark Autotron dat naar de gemeente Rosmalen overgaat, met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Maasdonk komt te lopen als volgt:
a
Grens tussen de gemeenten Lith en Rosmalen De nieuwe grens tussen de gemeente Lith en de gemeente Rosmalen begint in het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie I, nr. 1532, gemeente Lith, sectie F, nr. 101, en gemeente Nuland, sectie E, nr. 1, en volgt in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lith, sectie F, nr. 101, sectie G, nr. 484, gemeente Nuland, sectie E, nr. 672, enerzijds, en gemeente Nuland, sectie E, nrs. 1 en 2, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen gemeente Nuland, sectie E, nrs. 672, 2 en 673.
b
Grens tussen de gemeente Lith en de nieuwe gemeente Maasdonk De nieuwe grens tussen de gemeente Lith en de nieuwe gemeente Maasdonk begint in het laatstgenoemd ontmoetingspunt en volgt in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nuland, sectie E, nrs. 672, 4, 674, 676, gemeente Lith, sectie H, nrs. 415, 11 en gemeente Oss, sectie D, nr. 2955, enerzijds, en gemeente Nuland, sectie E, nrs. 673, 5, 32, 675, 677, gemeente Lith, sectie H, nrs. 416, 396, 397, 398 en gemeente Oss, sectie D, nr. 2956, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2955, 2967 en 2956.
c
Grens tussen de gemeenten Lith en Oss De nieuwe grens tussen de gemeente Lith en de gemeente Oss begint in het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2967, 2954, gemeente Lith, sectie H, nrs. 10, 9 en 53, en volgt in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nr. 2967, enerzijds, en gemeente Oss, sectie D, nrs. 2954 en 2955, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2955, 2967 en 2956.
d
Grens tussen de gemeente Oss en de nieuwe gemeente Maasdonk De nieuwe grens tussen de gemeente Oss en de nieuwe gemeente Maasdonk begint in laatstgenoemd ontmoetingspunt en volgt in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2967, 2793, 2741, 2280, 2281, 2300, 2796, 2181, 2804, 2196, 2749, 2744, 2961, gemeente Geffen, sectie D, nrs. 53, 678, 680 en 249, enerzijds, en de gemeente Oss, sectie D, nrs. 2956, 2957, 2941, 2952, 2942, 2958, 2959, 2960, gemeente Geffen, sectie D, nrs. 50, 49, 54, 679, 681, 163, 254, 253, 252, 251, 248, 247, 246, 245, 166, 243, 242, 234 en 233, anderzijds, tot de bestaande grens tussen de gemeenten Oss en Geffen. De nieuwe grens volgt deze bestaande grens in zuidoostelijke richting tot het ontmoetingspunt met de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D, nr. 207, enerzijds, en nr. 602, anderzijds. Vanaf dit ontmoetingspunt volgt de nieuwe gemeentegrens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D, nrs. 207, 208, 209, 205, 206, sectie B, nrs. 1403, 1781, 2027, 1863, 1864, 1722, 1720, 1721, sectie D, nrs. 682, 402, 684, 388, 684 en 686, enerzijds, en gemeente Geffen, sectie D, nrs. 602, 212, 210, 204, 203, sectie B, nrs. 2017, 2018, 1408, 1407, 1405, 37, 36, 2028, 1305, 63, 1562, 2026, sectie D, 683, 401, 400, 399, 351, 405, 396, 632, 394, 393, 685, 391, 634, 389, 687, 379, 378, 376, 377 en 375, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D, nrs. 375 en 686, gemeente Heesch, sectie F, nrs. 523 en 542.
e
Grens tussen de gemeente Heesch en de nieuwe gemeente Maasdonk De nieuwe grens tussen de gemeente Heesch en de gemeente Maasdonk begint in laatstgenoemd ontmoetingspunt en volgt in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 542, sectie A, nrs. 5511, 5316, gemeente Geffen, sectie B, nr. 2029, sectie C, 4949, gemeente Heesch, sectie A, nr. 5510, sectie F, 350, 686, 688, 359, 680, 682, 247, 224, 684, 678 en gemeente Geffen, sectie E, nr. 233, enerzijds, en gemeente Heesch, sectie F, nrs. 523, 525, sectie A, nr. 5512, gemeente Geffen, sectie B, nrs. 2030, 1683, 1681, 1775, 1542, sectie C, nrs. 4950, 4170, 4951, 4797, 4951, gemeente Heesch, sectie A, 5509, sectie F, nrs. 351, 687, 689, 355, 356, 681, 215, 683, 219, 685, 679, en gemeente Geffen, sectie E, nr. 234, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie E, nrs. 233, 234 en gemeente Heesch, sectie F, nr. 678. Daarna volgt de nieuwe gemeentegrens in westelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Geffen en Heesch tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie E, nrs. 226, 229, 178, gemeente Heesch, sectie F, nrs. 183 en 186. Daarna volgt de nieuwe gemeentegrens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie E, nrs. 229, 169, gemeente Heesch, sectie F, nrs. 129, 136, 675, 91, 677, en sectie D, nr. 3259, enerzijds, en gemeente Geffen, sectie E, nrs. 178, 177, gemeente Heesch, sectie F, nrs. 181, 137, 674, 92, 93, 97, 676 en sectie D, nr. 3258, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie D, nrs. 3258 en 3259 en gemeente Heeswijk-Dinther, sectie D, nr. 1091.
f
Grens tussen de gemeente Heeswijk-Dinther en de nieuwe gemeente Maasdonk De nieuwe grens tussen de gemeente Heeswijk-Dinther en de nieuwe gemeente Maasdonk begint in laatstgenoemd ontmoetingspunt en volgt in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie D, nr. 3259, gemeente Heeswijk-Dinther, sectie D, nrs. 1092, 1100, 26, 2, 1094, 61, 60, 61, 59, 58, 1098, 55, 1096, 1067, 48 en gemeente Berlicum, sectie M, nr. 300, enerzijds, en gemeente Heeswijk-Dinther, sectie D, nrs. 1091, 1099, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1093, 72, 71, 42, 64, 63, 62, 1097, 1095, 1068, en 656, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heeswijk-Dinther, sectie D, nr. 656, gemeente Berlicum, sectie M, nr. 256 en 300.
g
Grens tussen de gemeente Berlicum en de nieuwe gemeente Maasdonk De nieuwe grens tussen de gemeente Berlicum en de nieuwe gemeente Maasdonk begint in laatstgenoemd ontmoetingspunt en volgt in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Berlicum, sectie M, nrs. 300, 257, 759, 760, 311, 308, 254, 700, 699, 306, 499, gemeente Nuland, sectie C, nrs. 2931, 2770, 2765, 2929, 2913, 2586, 2681, 2935, 2683, 2933, 2611, 2568, 2927, 2925, 2459, 2547 en 2191, enerzijds, en gemeente Berlicum, sectie M, nrs. 256, 255, 567, gemeente Nuland, sectie C, nrs. 2930, 2928, 2934, 2583, 2934, 2685, 2932, 2575, 2574, 2573, 2572, 2573, gemeente Berlicum, sectie M, nr. 126, gemeente Nuland, sectie C, nrs. 2926 en 2924, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nuland, sectie C, nrs. 2924, 2191, gemeente Rosmalen, sectie D, nrs. 2028 en 2355.
h
Grens tussen de gemeente Rosmalen en de nieuwe gemeente Maasdonk De nieuwe grens tussen de gemeente Rosmalen en de nieuwe gemeente Maasdonk begint in laatstgenoemd ontmoetingspunt en volgt in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend, gemeente Rosmalen, sectie D, nrs. 2355, 2352, 2351, 2353, 1238, 2184, 2124, 2123, 1235, 1234, 2420, 2418, gemeente Nuland, sectie C, nrs. 2921, 2923, 2435, 2919, 2425, 2426, 2917, sectie B, nrs. 2965, 2357, 2963, gemeente Rosmalen, sectie C, nrs. 2186, 2450, 2130, 2175, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 2131, 2448, 1000, 1056, 1055, sectie I, nrs. 336, 349, 348, 346, 339, 338, 337, 745, 857, 858, 334, 379, 931, 382, 426, 427, 682, 969, 319, 1415, 1565, 1564, 1528 en gemeente Nuland, sectie E, nr. 673, enerzijds, en gemeente Rosmalen, sectie D, nrs. 2028, 2027, 1374, 669, 653, 2323, 2350, 2347, 2419, 1318, 2417, gemeente Nuland, sectie C, nrs. 2920, 2922, 2918, 2424, 2916, 1902, 2916, gemeente Rosmalen, sectie C, nrs. 2366, 1923, 1922, 1647, 1633, 2062, 2449, 2404, 2355, 2176, 2447, 1497, 1496, 1494, 1495, sectie I, nrs. 360, 439, 440, 1575, 1574, 1573, 328, 1573, 317, 315, 851, 1580, 1411, 294, 1577, 821, 1558, 823, 243, 219, 955, 956, 225, 784, 1540, 783, 192, gemeente Nuland, sectie E, nrs. 671, 670, 669, 668 en 2, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend, gemeente Nuland, sectie E, nrs. 673, 672 en 2.
i
Grens tussen de gemeenten Heesch en Oss De nieuwe grens tussen de gemeenten Heesch en Oss begint in het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D, nrs. 375, 686, gemeente Heesch, sectie F, nrs. 523 en 542, en volgt in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D, nrs. 686, 402 en 413, enerzijds, en gemeente Heesch, sectie F, nrs. 542, gemeente Geffen, sectie D, nr. 403, gemeente Heesch, sectie F, nr. 542, gemeente Geffen, sectie D, nr. 404, gemeente Heesch, sectie F, nrs. 557 en 558, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D, nr. 413, gemeente Oss, sectie L, nr. 1245 en gemeente Heesch, sectie F, nr. 558.
j
Grens tussen de gemeenten Berlicum en Rosmalen De nieuwe grens tussen de gemeenten Berlicum en Rosmalen begint in het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie D, nrs. 2028, 2355, gemeente Nuland, sectie C, nrs. 2924 en 2191, en volgt in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie D, nrs. 2355, 2027, 1374 en 2233, enerzijds en gemeente Rosmalen, sectie D, nrs. 2028 en 2231, anderzijds, tot het ontmoetingspunt van de percelen, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie D, nrs. 2233, 2231 en gemeente Berlicum, sectie M, nr. 6.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •